Se muligheder i en bedre integration

Her til morgen hørte jeg i nyhederne, at LO tager afstand fra et nyt forslag fra regeringens Tænketank for integration, der netop har udgivet rapporten “Udviklingen i udlændinges integration i det danske samfund”.

Det er en skam, at LO skyder dette forslag ned, for jeg synes at alle arbejdsmarkedets parter – som den mest vitale del af vort samfund – har både en forpligtelse og en fantastisk mulighed for at bidrage aktivt til at forbedre integrationen af indvandrere i Danmark, for ikke at tale om den gruppe af trods alt ikke helt få danskere, der har begrænsede kompetencer og kvalifikationer.

Integrationsforslaget indeholder en anbefaling, som går på tre virkemidler:

  • Indvandringspolitikken ændres principielt således, at der sker en fremtidig lettelse af indvandringsreglerne for velkvalificerede indvandrere. Dette forbedrer dog ikke kvalifikationerne for de indvandrere, som allerede bor i Danmark og reducerer således ikke det store problem med integration.
  • Integrationspolitikken skal derfor styrkes med henblik på at forbedre og øge kvalifikationerne blandt de herboende indvandrere og efterkommere gennem tiltag på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Det skal blandt andet ske gennem en forbedring af tosprogede børns faglige og sproglige kundskaber samt at belønne nyankomne udlændinge, når de kommer lærer dansk og kommer i job.
  • Arbejdsmarkeds- og velfærdsreformer skal være med til at skabe langt bedre beskæftigelsesmuligheder for udlændinge (og danskere) med såkaldte “svage kvalifikationer”. Det kan eksempelvis indebære, at arbejdsmarkedets parter kan aftale en indslusningsløn under mindstelønnen til indvandrere og danskere med svage kvalifikationer således, at det generelt set bliver mere attraktivt for virksomhederne at ansætte flere fra denne gruppe af mennesker. Desuden skal der åbnes for tilskudsordninger til arbejdsgivere, som ansætter indvandrere i lavtlønnede job, der kræver beskedne kvalifikationer.

Personligt synes jeg, at det er nogle gode og fremadrettede forslag og synspunkter, som Tænketanken kommer med i den nye rapport. Og frem for alt er jeg helt enig i Tænketankens vurdering af, at vi som samfund er nødt til at anvende alle tre virkemidler (og måske flere) for at forbedre integrationen. Vi kommer aldrig til at opnå væsentlige forbedringer for den stigende gruppe af indvandrere i Danmark, for ikke at glemme danskere med svage kvalifikationer, hvis vi ikke gennemfører væsentlige ændringer og reformer.

Det primære i nyhedernes behandling af rapporten, går på Tænketankens forslag til indførelse af indslusningslønnen og LO’s holdning til det. Det går primært på, at LO mener, at det ikke hjælper med en indslusningsløn, men at det drejer sig om at give indvandrere de nødvendige kompetencer og uddannelse, så at de bliver parat til arbejdsmarkedet. Jeg kan imidlertid ikke lade være med at føle, at den virkelige agenda for LO er en helt anden, nemlig at de for alt i verden vil undgå at pille ved begrebet mindsteløn. Jeg tror ganske enkelt at de er bange for at diskutere et lavere lønniveau i en overgangsperiode for en gruppe af mennesker, fordi at LO vil føle, at det er en åbning for arbejdsgiverne til at diskutere en reduktion af andre gruppers minimumsløn.

Se muligheder fremfor begrænsninger

Jeg kan heller ikke lade være med at føle, at LO fokuserer på begrænsningerne frem for at se muligheder i forslagene. Dermed kommer LO til at medvirke til en slags skjult diskriminering af indvandrere (og til dels også danskere) med svage kvalifikationer, ved at holde fast i at man skal betale samme mindsteløn til alle, uanset baggrund og uddannelse. Det drejer sig altså ikke kun om kvalifikationer (selvom at det så bestemt er vigtigt), men i endnu højere grad om, hvor hurtigt en ny medarbejder kan skabe konkret værdi for virksomheden.

Uanset, om man vil være ved det eller ej, så har det nu engang har en betydning for arbejdsgivere, at man skal betale samme minimumsløn til en dansker, som har alle kvalifikationer på plads, som man skal betale til en indvandrere, som måske nok på papiret har grundkvalifikationerne i orden, men som ikke er integreret i samfundet og dermed ikke kender til den danske kultur og mentalitet på arbejdsmarkedet. Og selv om at det ikke altid er fair at sammenligne på den måde, kan de fleste arbejdsgivere nu engang ikke lade være med at vurdere, hvad man får ud af at ansætte en dansker kontra en indvandrere og hvor hurtigt at vedkommende kommer ind i jobbet. For jo hurtigere at en ny medarbejdere kommer ind i jobbet, desto hurtigere kan vedkommende være med til at skabe værdi for virksomheden og dermed også være sin løn værd.

Tror meget på indslusningsløn

Jeg tror derfor meget på en slags indslusningsløn for indvandrere, da jeg tror at det vil få mange arbejdsgivere til at åbne sig op for ansættelse af indvandrere med svagere kvalifikationer og forudsætninger, mod at der er råd til at have vedkommende ansat i længere tid, før end at han eller hun for alvor skal begynde at skabe værdi for virksomheden. Og det tager nu engang længere tid at bringe en indvandrere med begrænsende kompetencer op på samme niveau, som en gennemsnitlig dansk medarbejder har, hvilket er helt okay, hvis det altså også giver mening økonomisk set for virksomheden.

Jeg håber derfor, at LO indser at det ikke drejer sig om at der skal åbnes op for en generel diskussion om indslusningsløn eller at der skal lægges pres på mindstelønnen i Danmark – for det mener jeg bestemt ikke at der skal. Det drejer sig om, at et rigt samfund som Danmark har råd til at hjælpe en udsat befolkningsgruppe til at blive selvforsørgende og bidrage til landet som helhed. Derfor må alle – det offentlige, private virksomheder, os som individer og fagforeningerne – bidrage til at forbedre integrationen i det danske samfund, for det kommer os alle tilgode.

Dette gælder også LO og fagforeningerne i almindelighed – I kunne jo i den sidste ende gå hen og få nye medlemmer ud af det :o)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s