Hjemløse er også borgere

hjemloes.jpg

I dagens aviser kan man læse, at et flertal af Frederiksberg Kommunes byråd har vedtaget et nyt reglement for Frederiksberg Bibliotek, hvilket som andet indeholder en regel om, at hjemløse uden fast bopæl ikke kan låne bøger m.m. på biblioteket. Heldigvis har kulturministeren erklæret, at det er ulovligt at udelukke borgere (hvad hjemløse altså også er) fra at låne materialer på folkebibliotekerne. Frederiksberg Kommunes borgmester følgelig allerede meldt ud, at det nye reglement er blevet bremset og at hjemløse således stadig har fuld adgang til at låne på biblioteket.

Jeg undrer mig imidlertid over, hvad det er som gør, at kommunens administration og et flertal af den folkevalgte kommunalbestyrelse overhovedet får den tanke, at man skal udelukke hjemløse fra muligheden for at låne bøger m.m. fra kommunens folkebibliotek. Er det et udtryk for, at man kun tænker på, at biblioteket skal have et sted at sende rykkere til eller er det fordi, at man er så smålig, at man lige skal dykke denne socialt udsatte gruppe yderligere fordi, at de – når de ikke har en fast bopæl – er fine nok til at låne på biblioteket eller er der en helt tredje årsag?

Ja, der kan sikkert være lidt bøvl rent administrationsmæssigt med at låne bøger m.m. ud til personer uden fast bopæl, men det er nu engang kun praktik og det kan selvfølgelig løses – det er kun et spørgsmål om et åbent sind og lidt god vilje.

Hvad der er langt mere problematisk er det faktum, at Frederiksberg Kommunes administration og et flertal af kommunalbestyrelsen begynder at udhule, hvad jeg vil kalde “borgerbegrebet” med deres nonchalente holdning til, om man er fin nok eller ej til at låne materialer på biblioteket.

Uanset, om man er borgmester, byrådsmedlem, bibliotekar, kasseassistent eller hjemløs uden fast bopæl, så er man nu engang stadig borger i vort samfund. Dermed kan man altså også nyde godt af de muligheder, goder og rettigheder, som samfundet stiller til rådighed for sine borgere. Selvfølgelig følger der også forpligtigelser med i det at være borger i vort samfund. Helt fundamentalt set bør enhver borger – som kan selv og har muligheden herfor – også gøre en indsats for at være selvforsørgende og bidrage til velfærdssamfundet – det velfærdssamfund, som også skal kunne tage sig af de svage.

hjemloes2.jpg

Men som hjemløs har man altså bare ikke særlig gode muligheder for at være selvforsørgende på den måde, som vi normalt forstår. Man kan være mere eller mindre selvforskyldt i, at man er endt som hjemløs, men det ændrer bare ikke på det faktum, at det sociale system, som vi nu har haft i årtier under skiftende regeringer, bare ikke er særligt godt i stand til at håndtere denne gruppe af stærkt marginaliserede borgere. Og mig bekendt er en af ideerne med det solidariske velfærdssamfund, at vi bidrager alle i større eller mindre omfang, afhængig af, hvor vi er henne i livet og afhængig af på, hvilket grundlag vi kan bidrage med.

Langt de fleste hjemløse vil uden tvivl gerne ud af deres alt for ofte forfærdelige liv. Men de hjemløse har brug for konkret og aktiv støtte til at komme videre således, at de kommer op over det kritiske niveau, hvor vores velfærdssystem godt kan finde ud af, at hjælpe socialt hårdt ramte borgere. Her kan jeg ikke lade være med at blive forarget, når man høre om, hvordan mellem- og højindkomstgrupperne bare skal have flere og flere goder, hvorimod at der stort set aldrig er nogen som helst penge tilbage til de socialt udstødte og stærkt marginaliserede grupper.

Ingen politisk opmærksomhed til de hjemløse

Problemet er bare at mellem- og højindkomstgrupperne samt de ca. 900.000 personer på offentlig overførselsindkomst fylder i milliontal rent stemmemæssigt i politikernes verden. Dermed er det stort set umuligt for de ca. 12-15.000 hjemløse, som vi rent faktisk har i Danmark, at få taletid og opmærksomhed. Desuden er de så stærkt marginaliserede som individer, at de kæmper hårdt nok for bare at overleve i hverdagen, hvorfor at de hjemløse ganske enkelt ikke har energi at tale deres egen sag.

Danmark er uden tvivl et meget rigt samfund, som burde kunne finde penge til at forbedre vilkårene for de hårdest udsatte grupper. Det burde være i alle interesse, at vi som samfund gør en indsats for at hjælpe de svageste i vort samfund til i det mindste at få en mere tålelig hverdag og måske endda også hjælpe dem på vej til at blive mere selvforsørgende. Med den manglende vilje fra stort set alle politiske partiers side, er der nok desværre lang vej til at jeg får dette ønske opfyldt.

I mellemtiden kan vi dog i mindste udvise respekt overfor de hjemløse, ved at betragte dem som reelle borgere i vort samfund. Dermed skal hjemløse selvfølgelig også have lov til at låne bøger på biblioteket – ganske som du og jeg har lov til.

Og skulle du udover det at vise helt almindelig respekt for de hjemløse, også har en tyver til overs, når en hjemløs spørger om småpenge, så vær stor nok til at sætte dig ud over den generelle holdning om, at pengene jo bare går til øl eller smøger. For dig betyder en tier eller tyver næppe det store, men for en hjemløs gør det altså en forskel.

Og hvem vil ikke gerne gøre en forskel, hvis det er muligt?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: