Åbent brev til Morten Homann, SF

leifcarlsen450x126.jpg

Kære Morten Homann (skatteordfører hos SF),

Jeg har netop læst på SF’s website, at du udtaler, at “…indgrebet løser ikke problemerne og er en dårligt skjult undskyldning for at nedsætte selskabsskatten“. Denne udtalelses kommer i forlængelse af regeringens fremsatte forslag, om indgreb mod udenlandske kapitalfondes muligheder for at fradrage renteudgifter ved gældsættelse af opkøbte virksomheder her i Danmark. I samme moment har skatteminister Kristian Jensen foreslået, at nedsætte selskabsskatten til 28 til 22 % og til gengæld hæve udbytteskatten fra 43 til 47,5 % på det høje trin.

Du hilser selve indgrebet mod udenlandske kapitalfonde velkomment (hvad jeg tror, at de fleste danskere gør), om end du synes, at det hverken helt eller halvt nok, at begrænse rentefradraget og at der burde lukkes endnu flere huller i lovgivningen. Man kan altid diskutere, om der kan gennemføres yderligere stramninger overfor udenlandske kapitalfonde, men i det mindste er skatteministerens forslag en god start og så tosset er det nu heller ikke.

Så et eller andet sted er vi nok ikke helt uenige i, at det er fornuftigt, at få gjort noget ved de udenlandske kapitalfondes muligheder for, at gøre et givent opkøb til en skattefidus. Kapitalfondene må gerne opkøbe danske virksomheder, men det skal udelukkende være fordi, at de i sig selv er gode og sunde virksomheder, som forretningsmæssigt kan overtages, videreføres og udvikles yderligere under en kapitalfonds ejerskab.

Hvad vi til gengæld ikke er enige om, er din udtalelse om, at “Nu vil alle, der gerne vil slippe for at betale topskat, blot stifte et selskab og udbetale deres løn som udbytte med en samlet skatteprocent på 55”. Her kan jeg ikke lade være med, at fare i blækhuset og skrive dette åbne brev til dig. Uanset politisk ståsted, er det helt fair og rimeligt, at man er uenig (det er jo et eller andet sted også det, som gør det sjovt at diskutere politik), men jeg synes ikke, at det er i orden, at udtale sig “punchline-agtigt” om noget som ikke forholder sig sådan. Generelt set synes jeg, at politikere har et stort ansvar for at tilsikre, at de oplysninger, som man udlevere til pressen og offentligheden, er så korrekte som overhovedet muligt.

Udfordring af din påstand

I den sammenhæng vil jeg gerne udfordre din påstand om, at man – hvis regerings lovforslag bliver vedtaget – så bare skal stifte et selskab og udbetale sin løn som udbytte med en samlet skatteprocent på 55. Du får det til at lyde, som om at det både er en god måde, at spare skat på og noget som man bare gør. Enhver, som har haft med stiftelse og drift af et selskab at gøre, ved at sådan forholder det sig altså bare ikke. Dernæst er regnestykket slet ikke så attraktivt, som du gør det til – tværtimod.

Rent faktisk er er der nogle ikke uvæsentlige forudsætninger, der skal være tilstede, før at man stifter et selskab (i hvert fald efter min mening):

 • Først og fremmest skal man have et forretningsgrundlag, at stifte en virksomhed på – uden det, er der ingen værdi (kun omkostninger) i at have et selskab.
 • Dernæst skal man have kr. 125.000 som minimum i frie midler for at kunne stifte et anpartsselskab (ApS). Disse penge er herefter låst fast i selskabet som anpartskapital.
 • Dernæst skal man være indstillet på, at bruge i omegnen af kr. 5-10.000 om året for at få lavet regnskab og revision.

Når man så først har gjort ovenstående, så vil det skattemæssige regnestykke – som jeg synes, at du prøver at gøre til en god forretning – se ud som følger, hvis de nye skatteregler bliver vedtaget:

 • Først skal der betales 22 % selskabsskat af overskuddet, hvorefter der kan udloddes udbytte
 • Af de første kr. 43.300 i udbytte skal der betale 28 % udbytteskat
 • Af udbytte ud over kr. 43.300 skal der betales 47,5 % i udbytteskat

Eksempel: Løn “via” udbytte

Lad os prøve, at tage et eksempel og så bare lade som om, at man rent faktisk har et selskab at gøre det igennem. Hvis man så forsøger på, at kanalisere en lønindkomst på eksempelvis kr. 375.000 over i et selskab med det (ulovlige) formål at prøve på, at få udbetalt lønnen som udbytte, så ser regnestykke ud som følger:

 • Selskabet skal betale 22 % i skat af overskuddet = kr. 82.500 i selskabsskat
 • Overskud efter skat kr. 292.500 udloddes herefter som udbytte. Der skal nu betales 28 % udbytte skat af de første kr. 43.300 = kr. 12.124. Herefter skal der (med den nye, forhøjede udbytteskat) betales 47,5 % af restudbyttet på kr. 249.200 = kr. 118.370
 • Altså skal der betales kr. 82.500 i selskabsskat, kr. 12.124 i udbytteskat på det lave trin og kr. 118.370 i udbytteskat på det høje trin = kr. 212.994 i samlet skat ud af kr. 375.000 svarende til en samlet beskatning på 56,8 %
 • Netto er der kr. 162.006 tilbage ud af de oprindelige kr. 375.000

Eksempel: Løn på normal vis

Hvis man derimod havde betalt normal skat som lønmodtager af de samme kr. 375.000, så ville regnestykket i følge SKAT’s oplysninger se ud som følger (baseret på gennemsnitstal for hele landet og med kr. 12.300 i ligningsmæssige fradrag og kr. 7.500 i beskæftigelsesfradrag):

 • Først betales 8 % i arbejdsmarkedsbidrag af de kr. 375.000 = kr. 30.000.
 • Dernæst betales der 25,3 % i kommune- og kirkeskat = kr. 63.427
 • Dernæst skal der betales 8 % i sundhedsbidrag til staten = kr. 20.056
 • Dernæst skal der betales bundskat på 5,48 % til staten = kr.16.741
 • Dernæst skal der betales mellemskat på 6 % til staten = kr. 4.344
 • Og endelig skal der betales 15 % topskat* til staten = kr. 2.656
 • Samlet skat inklusive arbejdsmarkedsbidrag = kr. 137.224
 • Netto er der kr. 237.776 tilbage ud af de oprindelige kr. 375.000

*15,0 % minus skatteloftsnedslag på 0,08 % jævnfør SKAT’s eksempel.

Jeg har derfor meget svært ved at se, at det – udover at være ulovligt – er en god forretning, at prøve på at kanalisere kr. 375.000 over i et selskab og få det udbetalt som udbytte. Man vil jo stå med ca. kr. 75.000 mindre udbetalt og her har jeg ikke engang medregnet omkostninger til udarbejdelse af regnskab og revision og eventuelle andre omkostninger. Det skal ligeledes nævnes, at jo større beløb, som man prøver på, at kanalisere over som udbytte via den nye beskatningsmodel, desto mere stiger den samlede beskatningsprocent. Eksempelvis vil en million kroner via ovenstående model, resultere i en samlet beskatning på 58,2 %, hvorfor at din udtalelse om 55 % altså ikke holder.

Og for at følge lidt mere op på dit udsagn om at man så maksimalt kan komme til at betale 55 % skat , så skal den løn, som man prøver på at få udbetalt via udbytte, være på maksimale ca. kr. 163.000. Jeg vil umiddelbart tro, at folk, som tjener kr. 163.000 om året efter skat, ikke vil begynde at gå ind i nogen form for selskabskonstruktioner, hvor man først og fremmest skal bruge minimum kr. 125.000 i frie midler til anpartskapital (som jo herefter er låst i selskabet) plus at man skal bruge yderligere 5-10.000 kroner om året til udarbejdelse af regnskab og revision af selskabet.

Endelig vil jeg altså også nævne, at skattevæsenet rent faktisk er meget opmærksomme overfor selskabskonstruktioner, hvor man ikke har nogen eller en begrænset lønudbetaling til direktion, mod til gengæld at have stor udbyttebetaling – netop med det formål, at beskytte mod, hvad skattevæsenet kalder for maskeret udbytte. Så udover, at det altså i sig selv ikke er en særlig god forretning, at tænke i udbetaling af løn, på den måde som du anfører, så er der altså også en god portion kontrol fra skattevæsenets side for at sikre, at folk afholder sig fra, at tænke for kreativt.

Så alt i alt synes jeg, at det samlede forslag fra Kristian Jensen faktisk er rigtig godt. Det gør op med både kapitalfondenes udnyttelse af rentefradrag og sætter samtidigt en stopper for overdrevne millionbonusser i.f.m. overtagelserne. Og det jo også helt fair, at selskabsskatten bliver sænket fra nuværende 28 % til 22 % således, at der bliver kompenseret for, at man hæver udbytteskatten på det høje trin fra 43 % til 47,5 % således, at man ikke straffer nuværende virksomhedsejere urimeligt.

Min pointe…

Men tilbage til pointen med mit åbne brev til dig: Jeg har den største forståelse for, at du – som SF’s skatteordfører og en del af oppositionen – til enhver tid skal udfordre regeringen og dens forslag. Jeg har også en stor forståelse for, at du selvfølgelig skal prøve på, at dreje den aktuelle diskussion i et retning, som er til politisk gavn for SF (det havde jeg også gjort, hvis jeg var i dit sted).

Men at kalde regeringens lovforslag for en “virkningsløs gavebod til selskaber” og udtale, at “Nu vil alle, der gerne vil slippe for at betale topskat, blot stifte et selskab og udbetale deres løn som udbytte med en samlet skatteprocent på 55 %, er efter min mening faktuelt forkert.

Jeg håber derfor, at mit åbne brev til dig, kan være med til, at få fokus på, at vores politikere har et stort ansvar for at melde de rigtige tal ud i offentligheden således, at befolkningen kan stole på politikernes faktuelle udmeldinger. Hvordan politikere så ellers prøver på at agitere for sine politiske standpunkter, er til gengæld åbent for enhver form for subjektiv tolkning.

De venligste hilsner

Leif Carlsen

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s