God idé: Drop børnechecken til velstillede

Jeg har netop læst en artikel på Berlingske.dk omhandlende et forslag fra den konservative transportminister Lars Barfoed, der mener det skal være slut med at alle familier automatisk får en check ind af døren, bare fordi de har børn.

Til gengæld vil Lars Barfoed give flere midler til de svageste i samfundet, blandt andet gennem reformer af efterløn, førtidspension, kontanthjælp og børnepenge.

Jeg har været inde på det før her på bloggen, og jeg synes stadigvæk, at man skal stoppe med at give børnechecken til alle børnefamilier, og det samme gælder egentlig også ældrechecken.

Jeg kan godt forstå, at landets borgere efterhånden mere og mere ser sig selv som (for)brugere i et velfærdssystem, når staten bare sender checks ud til alle børnefamilier og pensionister.

Fundamentalt set er jeg af den holdning, at hvis man er velstillet bør man også klare sig selv. Så lad os endelig få gjort op med børnecheck til alle tankegangen, og i stedet give flere penge til de børnefamilier, der virkelig har brug for det.

Comments

 1. Hørt!

 2. Jørgen Lang Jørgensen says:

  På linje med Lars Barfoed mener du, at man bør droppe børnechecken til velstillede familier, hvad der måske kan være noget fornuft i.
  Når man stiller et sådant forslag må det være et krav, at man definere hvad man forstår ved en velstillet familie.
  Hvor mener du indtægtsgrænsen skal være for at modtage børnecheck eller skal den helt afskaffes?
  Skal børnecheckens størrelse nedtrappes i for hold til indtægt og hvormeget?
  Hvor meget koster en differentieret udbetaling af børnechecken i administration ?

  Jeg ser frem til dit svar

  • Nu er jeg jo ikke andet end en helt almindelig borger med interesse for politik. Mine svar på dine spørgsmål er derfor udelukkende baseret på mine egne mavefornemmelser, hvorfor jeg vil mene, at hvis regeringen og Folketinget endelig ville tage sig sammen til at kigge på det, sætter de sikkert nogle kloge hoveder til at regne på det.

   I den sidste ende skal det jo under alle omstændigheder resultere i fastsættelsen af konkrete niveauer, og det kan aldrig blive andet end et politisk beslutning om, hvornår man er “velstillet”, lidt á la holdningen til niveauet for, hvornår man skal betale topskat.

   Men nok om det, og over til mine svar på dine spørgsmål:

   Indtægtsgrænse: Mit bud er, at hvis man har en husstandsindtægt på over 600.000 kroner om året, bør man ikke modtag børnechecken. Og nej, den bør efter min mening ikke helt afskaffes, da der bestemt er børnefamilier og enlige, der har hårdt brug for dette tilskud.

   Graduering af børnecheckens størrelse i.f.t. indtægt: Tja, det kunne man måske godt således, at hvis man tjener over 400.000 kroner, får man kun 75 % af beløbet, tjener man over 500.000, får man kun 50 %. Og tjener man over 600.000 kroner bortfalder børnechecken helt.

   Administrationsomkostninger: Det har jeg ingen anelse om, men jeg er ret sikker på, at SKAT’s administrative systemer godt kan finde ud af at håndtere det, uden at det ville kræve alt for meget efterfølgende administration. Vi har lige som også et differentieret skattemodel afhængig af indkomstsstørelsen.

   • Ved nærmere eftertanke kan det såmænd godt være, at niveauet skal højere op. Der findes trods alt mange børnefamilier, der som følge af høje huspriser, har brug for to ganske pæne indkomster for at få det hele til at løbe rundt.

    Måske burde niveauet hedde i omegnen af 800.000 pr. husstand.

 3. Jørgen Lang Jørgensen says:

  Du siger samtidig at: “Fundamentalt set har du den holdning, at hvis man er velstillet bør man klare sig selv”.
  En konsekvens heraf er blandt andet følgende:

  Alle offentlige pensionisttilskud sløjfes

  Al hjemmehjælp skal ske for egen regning.

  Fuld betaling i vuggestue og børnehave.

  Efter folkeskolen skal alle uddannelser ske for egen regning.

  Sygehusbehandling for egen regning eller gennem en sygeforsikring.

  Ingen tilskud til handicap hjælpemidler.

  Bortset fra Liberal Alliance, som er superliberalister og har en tilslutning på 0,5% af vælgerne, bliver det nok svært at få flertal for ovenstående i Folketinget.

  • Jeg er ikke enig i din betragtning, Jørgen.

   Jeg er ganske vist selv liberalt orienteret, men derfor mener jeg stadigvæk, at der bør være en grundlæggende og godt socialt system i vores velfærdssamfund, specielt i forhold til uddannelse og sundhed. Dette grundlæggende system bør være noget som alle borgerne har lige adgang adgang til.

   Hvad jeg mente med at, at jeg fundamentalt set er af den holdning, at hvis man er velstillet og formuende, bør man kunne klare sig selv, gælder i forhold til eksempelvis børnechecken og hjemmehjælp (som man så kunne købe til en rimelig lav pris via det offentlige system).

 4. Thomas Just says:

  Som tidligere, vil jeg igen blot sige:
  Fjernelse af børnechecken til “velstillede” (egentligt et latterligt udtryk!)… er = skattestigning til denne gruppe – HVORFOR ???

  Ja, jeg hører nok til den gruppe som vil miste børnechecken – men samtidig syntes jeg faktisk at jeg betaler RIGELIGT i skat… så ingen børnecheck må samtidig betyde mindre trækprocent til mig… alternativt må jeg fritages for at skulle betale børnehave, SFO mv…

  Nej, lad os nu få en total omlægning af vores skattesystem – med een trækprocent til alle… det her med at fjerne børnechecken er blot endnu en lappeløsning på et sygt fordelingssystem.

  • Thomas, jeg er ikke nødvendigvis helt uenig med dig, men desværre tør hverken regering eller opposition tage hul på en total omlægning af skattesystemet, for det vil næppe give særlig mange stemmer hos den meget store gruppe af vælgere, der i dag lever af overførselsindkomster (jeg mener at huske, at der findes over 800.000 personer i denne gruppe).

   Så for mit vedkommende er det okay at gøre lidt frem for ingenting, og set i det samlede regnskab, er der nok også stadig et plus på bunden for de velstillede, når man indregner skattelettelserne her pr. 1. januar 2010 – også selvom man mister børnechecken.

 5. Rune Jensen says:

  Jeg er fuldstændig enig i – at de virkelig velstillede ikke bør modtage disse checks. Niels Helveg er jo også på det seneste blevet forundret over at han og hans kone kan modtage 40% i tilskud til rengøring i deres hjem – bare fordi de nu er pensionister. Han vil (og KAN) hellere end gerne betale fuld pris.

  Samtidig oplever vi steder i samfundet der nu skæres, hvor det virkelig gør ondt. Jeg er far til et døende barn (min søn er 15 år) og vi har oplevet i sommer at kommunen ønskede at skære vores hjælp ned med 60-70%. Det er de så ikke lykkedes med endnu.

  For 2 år siden fjernede man 1 undervisningstime om ugen i alle kommunens skoler – Er det virkelig der man vil skære? Alt hvad der hedder lejrskoler er også afskaffet.

  Min holdning er at når vi taler om børne området, så er det ufatteligt kortsigtet at spare der.

  Lad os dog tage midlerne fra dem der virkelig er i stand til at undvære dem – og som ligefrem er rystede over de har ret til at få dem.

  • God pointer, Rune og jeg er helt enig: Lad os da bruge disse penge, hvor de gør mere gavn og hvor der virkelig er brug for dem, hvilket i høj grad er på børneområdet og i forhold til sundhedsvæsenet.

 6. cheksystemet er fra ca. 1967 forat refundere for meget betalt skat gennem fødevarer til i danmark boende børn og det gælder alle uanset indtægt . sådan var betemmelsen og det kan enten ophæves eller erstattes af et nyt forslag, men indtægtsstørrelsen har intet med det, at gøre, den tanke opstår kun ud fra rød brødnid og politisk tilhørsforhold.

  • Men når “systemet” åbenbart netop er over 40 år gammelt, burde det jo netop ses efter i sømmene. Der er lige som sket utrolig meget med velfærden over de seneste 40 år, og hvad der var “rigtigt” at gøre dengang, holder ikke nødvendigvis vand nu om dage.

 7. Ja, så kan vi jo gøre den indkomstafhængig på samme måde som den nye “grønne check”… her bliver den grønne check til børn afviklet i takt med at moderens indtægt stiger. Så hjemme hos os får vi ikke den grønne check til børn, da mor tjener for meget. Men det gør min mand ikke. Så familier med præcist samme husstandsindkomst som os, blot med manden med højest indtægt, får den grønne check for børnene. Hvor er ligestillingen henne, spørger jeg bare.

  Det er efter min mening håbløst at fremsætte den slags forslag uden at tænke sagen helt igennem. Hvor skal grænsen gå? Hvor meget koster den at administrere? Hvordan udregner vi beløbsgrænsen? Og hvor meget sparer statskassen rent faktisk på differentieret børnecheck, ældrecheck osv.

  Ser vi sådan helt isoleret på sagen, ja så virker det underligt at “rige” skal have børnecheck. De har ikke brug for den. Personligt er vores økonomi lagt at på at vi modtager den… også selv om jeg om tjener nok til at betale topskat.

  • Selvfølgelig skal det tænkes godt igennem således, at det giver mening og der så vidt muligt også en stor grad af ret og rimelighed i det (der vil jo altid være nogen, der føler sig ramt).

   Men i stedet for ikke at gøre noget ved det, og de fleste politikere behændigt går udenom diskussionen, da de ikke vil tage noget fra potentielle vælgere, burde vi få taget hul på diskussionen.

   Formålet skulle jo ikke være, at statskassen kan spare penge, men mere at de børnefamilier og enlige mødre/fædre, der virkelig har brug for børnechecken, måske burde få mere – de velstillede skal nemlig nok klare sig selv alligevel.

   Men ja, hvor en rimelig grænse bør ligge, er virkelig en svær nød at knække.

 8. Kent Jensen says:

  God idé tag børnechekken fra de rige, og lad os give dem
  en extra skattestigning som det igrunden egentlig er, når
  vi så har taget alle de riges penge og givet dem til de fattige
  så er problemet hvad gør vi så når de er pumpet?
  Nogen ide til det??

 9. Taenk sig, jeg havde aldrig forestillet mig at din post kunne give saadanne svar. Her i landet faar alle boernefamilier ogsaa boernechecks. Jeg faar dem ikke laengere, da boernene for laengst er forbi den milepael, men ville da gladeligt undvaere dem, saa de der har mere behov kunne faa. Glaedelig bagjul til dig og dine.

 10. Velfærd skal omdefineres og dit forslag er en begyndelse – jeg kan godt se nogle af de problemer, som Jørgen nævner, men det er ikke en forhindring for at omtænke de forskellige systemer, som vi bruger til at holde hovedet koldt og fødderne varme i vores del af verden :-)

  • Jeg er helt enig, Donald :-)

   Men som jeg også har skrevet i en anden kommentar, er politikerne over en bred kam desværre bange for at tage hul på de reformer, som vi har hårdt brug for at få gennemført, hvis velfærdssamfundet skal overleve i bare nogenlunde samme form som nu.

   I løbet af forholdsvis få år tipper balancen mellem erhvervsaktive og borgere på overførselsindkomster i sidstnævntes favør, hvilket i værste fald vil få velfærdssamfundet til at gå konkurs, hvis der ikke bliver gjort noget ved det.

 11. Jørgen lang Jørgensen says:

  Jeg vil ikke deltage i den grædekonefacon om hvor dårligt det står til i Danmark som Leif Carlsen, Cepos, Saxo Bank og deres venner i Liberal Alliance udtrykker sig på.

  Det har jo vist sig, at der ingen folkelig opbakning er til de synspunkter de repræsenterer

  Det er fordi vi i Danmark har en kombination, af en høj arbejdsmarkedsdeltagelse både af kvinder og mænd og en massiv omfordeling gennem en progressiv skat, et godt socialt tryghedssystem og gratis eller meget billig offentlig service indenfor uddannelse, børnepasning, ældreomsorg og sundhedsvæsen og det er samtidig forklaringen på, at vi i Danmark, i global sammenhæng her en enestående lille ulighed i levestandard.

  Grunden til at høje skatter, især på indkomst og forbrug ikke skader beskæftigelsen, men understøtter den er, at skatteprovenuet bruges til at styrke fremtidens konkurrenceevne gennem investering i uddannelse, forsknings -og udviklingsprogrammer i samarbejde med erhvervslivet, god infrastruktur og samtidig er selskabsskatterne lave.

  Endvidere har vi udviklet en virkelig god IT-kontakt mellem borger og offentlig administration og korruption findes praktisk talt ikke.

  Stor ulighed i samfundet som super liberalisterne/Liberal Alliance og tilsyneladende Leif Carlsen har på dagsordenen, gavner kun de få og der er ingen eksempler på det modsatte.

  • Kære Jørgen,

   Din kommentar om grædekonefacon har jeg meget svært ved nikke genkendende til i forhold til min egen tilgang til nogle af de udfordringer som vores velfærdssamfund står overfor. Jeg forstår heller ikke, hvorfor at du vælger at sætte mig i bås med superliberalister og Liberal Alliance, da jeg hverken er superliberalist eller stemmer på Liberal Alliance, men lad det ligge – du må have dine årsager og fred med det.

   Tak for dine kommentarer.

 12. Åhhhh Leif – det var/er et brandfarligt emne – og flot at du turde. Jeg kom en gang til at skrive et “varmt” ord – i guder – hvad det medførte af HØJTRÅBENDE korrepondance på bloggen. Til sidst bad jeg dem om at slåes et andet sted.

  Men siger hermed ditto til kagekone.

 13. Jørgen Lang Jørgensen says:

  @ Sister Bonde
  Kagekonen er åbenbart mig du hentyder til og tak for titlen, nu er jeg altså en mand og så må jeg retfærdigvis være en kagemand?

  Nu er det sådan at når man skriver en blog er det vel fordi man gerne vil have noget respons på sine holdninger og meninger, det modsatte giver jo ingen mening.

  Når man bevæger udenfor hyggesnak om beskrivelse af en selv og sit gode liv med løs snak om striktrøjer og opskrifter og ind på politiske områder, så må man være foreredt på, at der nogen der ikke er enige og som derfor giver sin mening til kende – sommetider – råt for usødet -.

  Det tror jeg også Leif Carlsen er indstillet på -og jeg er glad for at han ikke stemmer på Liberal Alliance.

  Så Længe man holder sig til emnet og diskuterer substans, mener jeg det er en god og demokratisk ting.
  Man må kunne tåle at høre andres meninger og synspunkter en dem man selv har, selvom det nogle gange kan være ilde hørt.
  Hvis man ikke kan det går man jo ikke for ytringsfrihed, som er en hjørnestenene i vort demokrati.

Trackbacks

 1. […] God idé: Drop børnechecken til velstillede […]

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: