Search Results for: thor pedersen

Er besparelserne reelle, Thor Pedersen?

Finansminister Thor Pedersen har igennem længere tid får megen kritik fra erhvervslivet for hans valg af ene-leverandøraftaler med staten i forbindelse med det offentliges jagt på besparelser. På den ene side kan jeg sagtens forstå hans målsætning om at få mest muligt ud af skatteydernes penge samtidigt med, at han gerne vil hente massive besparelser, som kan anvendes til eksempelvis forbedringer af social- og sundhedssektoren. På den anden siden kan jeg ikke forstå Thor Pedersens til tider lettere arrogante holdning til, at det åbenbart bare drejer sig om at få den laveste pris ved at placere alt indkøb på et givent område hos én leverandør.

Generelt set har det altid været god latin, at virksomheder – private som offentlige – arbejder efter en to-leverandørstrategi, hvorved man tilsikrer en løbende konkurrence på det givne indkøbsområde. Ved at vælge ene-leverandøraftaler for to eller tre år, sætter Thor Pedersen efter min mening både den løbende konkurrence og udvikling ud af kraft. For de leverandører, der bliver fravalgt i denne periode, kan derfor lige så “spare krudtet” på det offentlige marked i denne periode og bruge kræfterne på det private marked – måske endda for aldrig at vende tilbage til det offentlige marked. Det kan umuligt være sundt for det offentlige marked, at man dermed lader én leverandør styre udviklingen på det pågældende indkøbsområde.

[Read more…]

Det er OM’er, Thor Pedersen!

thor-petersen.jpg

I denne tid kan man næsten ikke åbne for en avis eller tænde for radio og tv uden at høre, at lønniveauet for de offentlig ansatte er for lavt og der findes nærmest ikke en faggruppe, fagforening, interesseorganisation eller politiker, der ikke har udtalt sig i denne sag. Også finansminister Thor Pedersen har været ude i pressen og give sit bidrag til diskussionen ved blandt andet at udtale, at “en sygehjælper tjener i gennemsnit 27.000 kroner om måneden med det hele. Er det en dårlig løn?”.

Personligt synes jeg ikke, at 27.000 kroner er nogen dårlig løn, hvis det var den normale og reelle månedsløn før skat, men når man så finder ud af, at det virkelig er “med det hele” i form af diverse tillæg og ikke mindst pensionsbidrag, så mener jeg at Thor Pedersen misinformerer og blander æbler og pærer sammen.

Det holder altså ikke, at han tager pensionsbidraget med i denne diskussion, da en sygehjælper (og for den sags skyld alle andre faggrupper) ikke kan bruge pensionsbidraget til noget som helst her og nu – det kan man bruge, når man går på pension! Så når man trækker pensionsbidrag, genetillæg m.m. fra den af finansministeren oplyste månedsløn, ligger den reelle løn for en sygehjælper nok nærmere på 22-23.000 kroner om måneden og det synes jeg faktisk er en dårlig løn for en medarbejder, der skal tage sig af syge mennesker.

Så er er altså en OM’er, Thor Pedersen!

Hvor er de kommunale “fusionsgevinster”?

kommunaledanmarkskort2007.jpgDe sidste to dage har der været skrevet en del i pressen om, at kommunerne vil lade kommuneskatten stige tre gange mere end aftalt med regeringen før Folketinget gik på sommerferie.

Kommunerne mener, at det er nødvendigt at hæve skatterne på grund af de velfærdsforbedringer, der skal indføres som et resultat af regeringens kvalitetsreform. I den sammenhæng har finansminister Thor Pedersen svaret tilbage, at regeringen som udgangspunkt ikke vil acceptere stigninger i kommuneskatten udover det aftalte, idet kvalitetsreformens velfærdsforbedringer vil være finansieret fra statens side.

I forhold til denne diskussion, kan jeg ikke lade være stille spørgsmålet: Hvad blev der af “fusionsgevinsterne” ved sammenlægningen af kommuner og amter? Det virker ikke som om, at kommunerne gør noget særligt for at opnå økonomiske og ressourcemæssige fordele ved sammenlægningerne.

Tværtimod virker det som om, at 2 + 2 maksimalt kommer til at blive til fire. Der er naturligvis besparelser at hente ved at tænke i stordriftsfordele, men det virker næsten som om at det er tabu at tænke i den retning, når det gælder kommunerne.

Det er selvfølgelig langt fra på alle områder, at der kan opnås effektiviseringer i sammenlægningerne. Men der er helt sikkert steder, som ikke kræver det samme antal medarbejdere selvom en kommune har fået flere indbyggere. Disse ressourcer kan passende bruges på de velfærdsforbedringer, som kommunerne efterlyser flere penge til.

Så jeg ville ønske Thor Pedersen snart begynder at udfordre kommunerne på dette punkt således, at vi får en så effektiv og billig kommunal administration som muligt.

Nej tak til OL til Danmark

ol2.jpg

Der skrives en hel del i pressen for tiden, om muligheden for, at få de Olympiske Lege til Danmark i 2024. Meningerne veksler mellem kulturminister Brian Mikkelsen og Danmarks Idræts-Forbund, der gerne vil have denne “superevent” til landet, og en mere afdæmpet finansminister Thor Pedersen, som hellere vil bruge penge på at modernisere sygehuse, end at brænde 100 milliarder kroner af på tre ugers Olympiske Lege.

Personligt må jeg indrømme, at det kunne da være fantastisk, at få de Olympiske Lege til Danmark, hvis jeg tillader mig at drømme et øjeblik. Når jeg til gengæld vågner op igen og bliver mere realistisk igen, synes jeg altså, at vi som samfund skal koncentrere os om at få bedre styr på prioriteringen af de offentlige midler. Vi har stadigvæk mange områder, hvor det giver mere mening, at bruge flere millioner eller milliarder af kroner på.

Jeg synes derfor ikke, at vi har råd til at investere hen mod 100 milliarder kroner på noget så forholdsvis banalt (i hvert fald for mig) som en stor sportsbegivenhed. Selv om at vi er et moderne velfærdssamfund, har vi stadigvæk ikke har styr på kvaliteten i det offentlige system uanset, om det drejer sig om hospitaler, plejefaciliteter for ældre eller udviklingshæmmede eller de ikke mindre end 8-12.000 hjemløse, som vi har her i landet. Samtidigt har diverse protestaktioner fra forældre med al tydelighed vist, at det er vigtigt med høj kvalitet og service i det offentlige system, der tager sig af børn og unge. Alt sammen ting, der vil koste rigtig mange penge at få til at fungere bedre.

Jeg synes derfor, at det næsten giver sig selv, at det ikke giver mening for en lille nation som Danmark, at bruge de ca. 100 milliarder kroner, som det har været nævnt at det vil koste, at få de Olympiske Lege til Danmark. Ud fra en forholdsvis simpel prioritering af de trods alt begrænsede midler vi har til rådighed her i landet, giver det mere mening at bruge pengene på at øge den generelle kvalitet i vort velfærdssamfund og få styr på de åbenlyse problemstillinger, som mange borgere oplever i hverdagen.

%d bloggers like this: