CV

Erhvervserfaring

April 2014:

 • Foredragsholder, motivator, salgsbooster, social selling ekspert og medstifter
 • Social Selling Company, Frederiksberg
 • Lidt om virksomheden: Social Selling Company er en virksomhed som er dedikeret til at hjælpe andre virksomheder og individer med at skabe forretning gennem deres netværk. Det gør vi ved at indarbejde og udnytte social selling og content marketing i virksomheders salgs- og markedføringsstrategi.

September 2012:

 • Energibooster, motivator, foredragsholder og stifter
 • energio aps, Frederiksberg
 • Lidt om virksomheden: energio hjælper virksomheder, organisationer og individer med at fremkalde den energi der skal til for at skabe ekstraordinære resultater og fremdrift. Det kan være i forhold til gevinstkapitalisering, salg, motivation, relationsopbygning, menneskelige ressourcer eller eksempelvis håndtering af stress. Målet er at gøre det muligt for energios kunder, at opnå fornyet vækst og udvikling i forretningen og hos medarbejderne.

Maj 2011 – august 2012:

 • Partnerdirektør
 • Hewlett-Packard ApS A/S, Allerød

April 2002 – juni 2010:

 • Administrerende direktør
 • PC-WARE Danmark A/S (tidligere kendt som Ravenholm), Farum.
 • Lidt om virksomheden: PC-WARE er en af Europas største forhandlere af softwarelicenser og konsulentydelser i.f.m. implementering og administration af licensaftaler. Virksomheden har datterselskaber i 33 lande, primært i Centraleuropa, og beskæftiger ca. 2.150 medarbejdere globalt.
 • Forfremmet til administrerende direktør i november 2004.
 • Ansvar, kompetencer og resultater: Overordnet ansvarlig for virksomhedens drift og udvikling, herunder P&L-ansvar på EBT-niveau. Bistod Ravenholms daværende ejer i forbindelse med PC-WARE overtagelse af virksomheden. Drivkraft bag forandringen af virksomheden fra at være en rendyrket Software Reseller til at blive en mere løsnings- og kompetenceorienteret it-forhandler. Har leveret positive EBT-resultater i alle mine år som administrerende direktør. Har endvidere haft stor fokus på at skabe resultater gennem målrettet medarbejderudvikling, hvilket blandt andet medførte, at virksomheden i 2008 og 2009 var i top-3 blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser via Great Place To Work’s medarbejdertilfredshedsundersøgelser.
 • Havde endvidere en rolle som nordisk indkøbsdirektør frem til 2008.
 • Viceadministrerende direktør og nordisk indkøbsdirektør
 • Forfremmet til viceadministrerende direktør i november 2003, hvorved mit operationelle ansvar for virksomhedens daglige drift blev formaliseret.
 • Ansvar, kompetencer og resultater: Medlem af ledelsesgruppen. I forhold til rollen som nordisk indkøbsdirektør var ansvarsområderne uændret, d.v.s. jeg havde primært til opgave at optimere og udnytte stordriftsfordele på såvel dansk som nordisk niveau gennem konsolidering af indkøbsaftaler. Fortsætte med at høste forbedringer som følge af effektiviseringer af indkøbsrutiner og processer, yderligere leverandørkonsolidering m.m.
 • Nordisk indkøbsdirektør
 • Forfremmet til nordisk indkøbsdirektør i oktober 2002 med henblik på at styrke indkøbsområdet yderligere i forhold til de nordiske søsterselskaber og vore leverandører ved at overføre mere beslutningskraft til stillingen. Vi ønskede at speede processen op og dermed høste stordriftsfordelene hurtigere end oprindeligt planlagt. Samtidigt fik jeg en uformel rolle som ordførende direktør i ledelsesgruppen. I praksis betød dette, at jeg fungerede som den daglige chef for forretningen, når vores administrerende. direktør/nordiske direktør var på rejse i norden (typisk to uger om måneden).
 • Ansvar, kompetencer og resultater: Medlem af ledelsesgruppen. Ansvarlig for optimering af kommercielle vilkår, eksempelvis kost plus modeller, bedre betalings- og leveringsbetingelser, ensartede returforhold, forsendelsesoptimering m.m. Opnåede væsentlige forbedringer af marginaler, betalings- og leveringsbetingelser som følge af konsolidering af indkøb via nordiske leverandøraftaler.
 • Nordisk indkøbschef
 • Ansat 1. april 2002 i en nyoprettet stilling som nordisk indkøbschef.
 • Ansvar, kompetencer og resultater: Medlem af ledelsesgruppen. Ansvarlig for optimering af kommercielle vilkår i såvel den danske forretning som i øvrige nordiske søsterselskaber, eksempelvis gennem indgåelse af kost plus aftaler, forhandling af bedre betalings- og leveringsbetingelser, strømlining af kontraktforhold, forsendelsesoptimering m.m.

April 2000:

 • Country Manager
 • Acer Scandinavia A/S, København.
 • Lidt om virksomheden: En af verdens største producenter af bærbare og stationære pc’er, servere, skærme og andre former for it-udstyr.
 • Ansvar, kompetencer og resultater: Overordnet ansvarlig for salg, marketing, økonomi, logistik og personale. Økonomisk ansvarlig på P&L-ansvar på EBT-niveau. Min primære opgave bestod i, at stoppe de tab som virksomheden havde kørt med igennem et par år, primært som følge af store valutafluktuationer i.f.t. prissætning af produkter samt meget høje serviceomkostninger, og således genskabe grundlaget for en profitabel virksomhedsdrift. Endvidere drivkraft bag udvikling og implementering af et dansk partner- og forhandlerprogram.

August 1997:

 • Marketingdirektør
 • mermaid technology a/s, Ballerup
 • Lidt om virksomheden: Virksomheden blev etableret med henblik på producere og sælge kundetilpassede pc’ere via internettet – faktisk i et koncept som mindede meget om Dell (mermaid solgte dog også sine produkter via forhandlere, både i Danmark og i udlandet). Endvidere begyndte mermaid udvikling og produktion af danskdesignede fladskærme.
 • Ansvar, kompetencer og resultater: Medlem af ledelsesgruppen og medaktionær. Min rolle som marketingdirektør indebar, at jeg havde det overordnede ansvarlig for marketing, indkøb og kundeservice samt UNIPRO butikskæden, som mermaid havde overtaget fra TDC (jeg kom selv fra UNIPRO-kæden og var også med i hele købsprocessen). En af de drivende kræfter bag mermaid konceptet og virksomhedens corporate identity. Opnåede på forholdsvis kort tid at få sat mermaid på landkortet som en ny og anderledes spiller på det danske pc-marked.

Oktober 1995:

 • Indkøbschef
 • Tele Danmark PC Retail (Tele Danmark Butik), Århus
 • Lidt om virksomheden: Tele Danmark PC-Retail fungerede som paraplyorganisation for ca. 55 Telebutikker og 10 UNIPRO specialbutikker i forhold til indkøb, sortimentsfastlæggelse og markedsføring. For UNIPRO butikkernes vedkommende stod vi endvidere for den konkrete kæde- og butiksdrift.
 • Ansvar, kompetencer og resultater: Jeg havde ansvar for sortimentsstyring, leverandørforhandlinger i forhold til kontraktvilkår, kampagneindkøb, forhandling af markedsføringstilskud og lignende. Medvirkede til forhandling og implementering af outsourcing aftale om lagerføring og distribution af it-udstyr til videresalg til Ingram Micro, som herefter håndterede al distribution til vores butikker. Deltog på løbende basis i butiksgennemgange i samarbejdet med kædesalgschefen.

Juni 1994:

 • Indkøber for Home Office afdelingen
 • Fredgaard Radio A/S, København.
 • Lidt om virksomheden: Fredgaard Radio A/S bestod på det tidspunkt af ca. 33 specialbutikker og seks Super Radio megabutikker, som solgte forskellige former for underholdningselektronik. Fredgaard var den klassiske radio- & tv-butik, hvorimod Super Radio var ”klassens frække dreng” med et ”out-of-town” megastore-koncept med en aggressiv prissætning og et bredere sortiment.
 • Ansvar, kompetencer og resultater: Jeg blev ansat med henblik på at opbygge Home Office sortimentet (it og tele) i Fredgaard og Super Radio, herunder sortimentsstyring, forhandling med leverandører, kampagneindkøb og udarbejdelse af markedsføringsplaner. Endvidere var jeg også ansvarlig for sortimentsstyring og indkøb af løsdele og paraboludstyr. Formåede at skabe en solid vækst i salget af it- og teleprodukter som følge af en målrettet bearbejdning af butikkernes tilgang til dette på det tidspunkt forholdsvis nye forretningsområde.

Oktober 1991:

 • Produktchef for Home Office afdelingen
 • THORN EMI International (Fona), Hvidovre.
 • Lidt om virksomheden: THORN EMI International A/S var på det tidspunkt dansk moderselskab for butikskæderne Fona med ca. 53 butikker og D:E:R med ca. 30 butikker. Fona var markedsleder indenfor salg af forbrugerelektronik samt musik og film, hvor D:E:R var markedsleder indenfor udlejning af tv, hi-fi og hvidevarer.
 • Ansvar, kompetencer og resultater: Fona ønskede at få en markedsledende position indenfor Home Office segmentet (it og tele), og ville derfor afsætte en dedikeret produktchef til denne opgave. Jeg fik dette ansvar og til opgave at udarbejde planer for sortimentsstyring, indkøb og markedsføring af hele området. Gennem de små tre år jeg var produktchef, steg omsætningen fra ca. 45 mio. kroner til ca. 131 mio. kroner, blandt andet som følge af godt købmandsskab og rettidig satsning på mobiltelefoner, som for alvor begyndte at blive en ”commodity ” vare.

Juli 1989:

 • Salgsleder, Radio- & TV-afdelingen
 • Bilka Lavprisvarehus, Tilst og Slagelse.
 • Operationel salgsansvarlig for Radio- & TV-afdelingen. Som led i min ledelsesudvikling var jeg et år i Bilka i Tilst ved Århus og et år i Bilka i Slagelse. Endvidere var det mit første job med ledelsesansvar for ca. 20 medarbejdere i Tilst og ca. 12 medarbejdere i Slagelse.

Februar 1989:

 • Selvstændig
 • Tenax (Atari IT-forhandler), Søborg.
 • Kompagniskab med en af Atari’s mindre forhandlere, som solgte IT-udstyr (primært Atari og Commodore hardware) og serviceydelser til små og mellemstore virksomheder.

Juni 1988:

 • Support Manager
 • Atari Corporation Scandinavia AB, Albertslund.
 • Udførte generel teknisk support og salgssupport til Atari’s forhandlere i Danmark samt mindre logistikopgaver.

August 1987:

 • Områdeleder for Computerafdelingen
 • Bilka Lavprisvarehus, Tilst ved Århus.
 • Efter at have fuldført min elevuddannelse, fortsatte jeg i samme afdeling som områdeleder for Computerudstyr med daglig ansvar for salg og indkøb.

August 1985:

 • Fagudlært butiksassistent indenfor radio- & tv
 • Bilka Lavprisvarehus, Tilst ved Århus.
 • Min basale, praktiske erhvervsuddannelse, som omfattede både specifik brancheuddannelse (Radio & TV-handlerskolen i Ringsted) og generel uddannelse (Århus Købmandsskole).

Tillidshverv

Marts 2008 – juni 2010:

 • Medlem af it-politisk udvalg, ITEK/Dansk Industri
 • Igennem to år havde jeg fornøjelsen af, at være medlem af ITEK it-politisk udvalg under Dansk Industri. Udvalget mødtes ca. fire gange om året for at drøfte og iværksætte initiativer, der har til formål at varetage it-branchens interesser. Vi mødtes endvidere ofte med politikere og embedsmænd med berøring til it-branchen med henblik på at drøfte aktuelle problemstillinger, udviklingsområder m.m.

Juli 2000 – juli 2007:

 • Bestyrelsesformand
 • uni-shop aps, Lyngby.
 • Formand for bestyrelsen i uni-shop aps, som er specialbutik indenfor EDB-udstyr. Jeg ejede 50% af denne virksomhed som sleeping partner via mit investeringsselskab, Carlsen Holding ApS.

April 2001 – september 2001:

 • Bestyrelsesmedlem
 • LPE ApS (CMLiving), København.
 • Medlem af bestyrelsen i LPE ApS – et lille, dansk dot.com selskab, som udviklede og solgte et såkaldt “content management” system til ejendomsmæglere. Selskabet måtte desværre lukke i september 2001 som følge af manglende ordreindgang.

Uddannelse

August 1987:

 • Elev i Radio- & TV-afdelingen
 • Bilka Lavprisvarehus, Tilst ved Århus.
 • Min basale, praktiske erhvervsuddannelse, som omfattede både specifik brancheuddannelse (Radio & TV-handlerskolen i Ringsted) og generel uddannelse (Århus Købmandsskole)

Juni 1985:

 • EFG Handel & Kontor
 • Århus Købmandsskole

Andet:

 • Forskellige kurser i forbindelse med tidligere jobs, herunder ledelse og kommunikation, regnskabsforståelse, personlig planlægning (Time Manager) og strategisk projekt planlægning m.m. samt kursus i førstehjælp.

Sprog

 • Dansk: Perfekt i både skrift og tale.
 • Engelsk: På højt niveau i både tale og skrift.
 • Svensk/norsk: I mit tidligere job var jeg i jævnlig dialog med vores svenske og norske søsterselskaber, hvorfor svensk og norsk beherskes på et fornuftigt niveau i tale.

Diverse

 • Politik, samfund, personlig udvikling, livsstilsforandringer, motion, fitness, sundhed, golf, og blogging. Holder foredrag om livsstilsforandring og det at sætte sig store mål. Nyder endvidere at læse bøger, lytte til podcasts, typisk om ledelse, biografier, personlig udvikling, eller se en god film.