Search Results for: socialdemokraterne

Kloge ord fra Dennis Kristensen, FOA

dennis_kristensen.jpg

Som du måske har hørt i pressen, har den afgående LO-formand, Hans Jensen, været ude med en meget klar støtte til Socialdemokraternes i forbindelse med folketingsvalget. Hans Jensen har blandt andet budt Helle Thorning-Schmidt velkommen som landets næste statsminister i forbindelse med LO’s kongres i går. Det sker desuagtet, at LO på den økonomiske front for længst har stoppet sin støtte til Socialdemokraterne, blandt andet for at tækkes den store del af deres medlemmer, der ikke ønsker at støtte førnævnte parti. Det forhindrer imidlertid ikke Hans Jensen ikke at bekende socialdemokratiske kulør, når det kommer til stykket.

Heldigvis har en anden fagforeningsformand i form af FOA’s formand, Dennis Kristensen, været ude i pressen og udtale, at Hans Jensens socialdemokratiske tilkendegivelser må været et udtryk for hans personlige holdning. Dennis Kristensen har endvidere udtalt, at “LO træder ikke tilbage til de gode gamle dage, hvor vi sad i partiets bestyrelse og de i vores. LO er ikke vedhæng til et parti. Vi skal samarbejde med alle og skaffe resultater uanset regeringen”.

Jeg synes, at det er vise ord fra Dennis Kristensen og modigt af ham at sige, hvad mange mennesker tænker – specielt når man har i tankerne, at Dennis Kristensen selv er fagforeningsmand. Der er i hvert fald stor respekt fra min side overfor Dennis Kristensen i forhold til det faktum, at han tør sige sine egne imod, når han kan se, at det er den helt gale vej, som LO bevæger sig ud ad.

Hvad har Helle Thorning gang i?

helle_thorning4.jpg

Allerede på valgkampens første dag var Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt ude med en melding om, at hvis Socialdemokraterne kommer til magten, vil de annullere de skattelettelser, som regeringen annoncerede tilbage i slutningen af august måned og gennemførte ved lov for blot få dage siden (skattelettelserne får effekt fra 1. januar 2008). Ergo vil Helle Thorning-Schmidt tage en allerede vedtaget skattelettelse fra danskerne og dermed bryder hun allerede nu løftet om, at Socialdemokraterne vil overholde skattestoppet.

I går aftes var Helle Thorning-Schmidt så ude i pressen og meddele, at hun vil genåbne den trepartsaftale, som regeringen, LO og de offentlige ansatte indgik tilbage i juni måned. Åbenbart synes Helle Thorning-Schmidt, at aftalen er for dyr og der ikke skulle være finansiering for den – vel at mærke i det finanslovsforslag som Socialdemokraterne selv har fremlagt. Formanden for 200.000 offentligt ansatte i fagforeningen FAO, Dennis Kristensen, har udtalt, at Socialdemokraternes melding er meget overraskende og piller ved hele troværdigheden, når der skal indgås aftaler mellem den til enhver tid siddende regering og fagbevægelsen. Dennis Kristensen minder samtidigt Helle Thorning-Schmidt om, at indgåede aftaler naturligvis er bindende for både afgående og tiltrædende regeringer.

Hvad er det lige Helle Thorning har gang i? Hvis “stilen” for en socialdemokratisk regering er, at man hele tiden bryder indgåede aftaler, blander sig i det danske aftalesystem eller annullerer allerede vedtagen lovgivning, så ser det godt nok sort ud for den videre udvikling af velfærdssamfundet. Som jeg skrev i et indlæg tilbage i oktober måned sidste år, så er jeg sikker på, at Socialdemokraterne vil gentage den nærmest katastrofale politik som Anker Jørgensen stod i spidsen for i 70′erne med øget gældssætning, højere skatter og en voldsom opblusning i det offentlige forbrug. Jeg tror til gengæld fuldt og fast på, at en borgerlig regering bestående af Venstre, de Konservative og Ny Alliance vil være en garant for en fortsat sund udvikling af Danmark som demokrati og velfærdsnation.

Godt EU-forslag fra Helle Thorning

helle_thorning3.jpg

I dagens udgave af Berlingske Tidende har jeg læst, at Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, foreslår at de fire EU-forbehold sendes til afstemning efter næste folketingsvalg. Hun foreslår endvidere, at der skal stemmes samlet om de fire forbehold ud fra en holdning om, at forbeholdene blev vedtaget samlet og derfor også bør komme til afstemning under ét.

Min liberale politiske observans gør, at jeg ikke er “fan” af Socialdemokraterne og Helle Thorning-Schmidt, men jeg må indrømme, at jeg synes rigtig godt om hendes forslag: Vi bør helt klart tage en folkeafstemning snarest muligt og forhåbentlig få forbeholdene afskaffet. Vi har i næsten 15 år fortalt omverdenen, at vi vil gerne være med til det meste, men ikke det hele. Alligevel har Danmark ofte stillet krav som om, at vi ikke havde forbeholdene og det synes jeg bare ikke er seriøst. Hvis vi ønsker fuld indflydelse i EU-samarbejdet (hvad jeg bestemt mener at vi skal gå efter), er det ikke rimeligt at vi altid vil have en række nødudgange i form af de fire forbehold. Enten er vi med hele vejen eller også må vi til at indstille os på, at vi som nation heller ikke forlange fuld indflydelse i EU.

Så er S igang med at købe stemmer

helle_thorning2.jpg

I dagens aviser kan man nu læse, at Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, lover skattelettelser til de danskere, der tjener mindst, hvis hun bliver statsminister efter næste folketingsvalg. Dermed kan vi konstatere, at også Socialdemokraterne nu åbner for deres gavebod og dermed begynder at “købe” stemmer i forhold til et kommende folketingsvalg (læs eventuelt mit indlæg “I moderne politik køber man sig til stemmer” ved at klikke her). Jeg synes virkelig, at det er trist, at alle vores folkevalgte ikke engang for alle indser, at det er helt forkert at blande noget så vigtigt som en skattereform ind i en valgkamp.

Hvis vi skal fastholde vores velfærdsmodel og gøre det attraktivt for alle at yde en ekstra indsats samtidigt med, at vi skal kunne tiltrække virksomheder, der kan skabe nye arbejdspladser her i landet, er det nødvendigt med en storstilet skattereform til gavn for hele samfundet og som hele Folketinget derfor må tage ansvar for at være en del af. Vores nuværende skattesystem er i forvejen svært at forstå og ekstremt tungt at administrere samtidigt med, at det samlede skattetryk er alt for højt.

Der er derfor behov for en gennemarbejdet skattereform. Vi har til gengæld ikke brug for yderligere lappeløsninger eller endnu værre, at de forskellige partier bruger mere eller mindre uovervejede skattelettelser til at købe stemmer hos udvalgte vælgergrupper – ganske som Socialdemokraterne desværre nu er startet på.

I moderne politik køber man sig til stemmer

stemmeurne.jpg

Carsten Hansen, der er gruppeformand for Socialdemokraterne burde efter min mening få udleveret et par ruller tudekiks, efter at han har været ude i pressen og fortælle, at ham mener at Anders Fogh Rasmussen vil købe sig til en ny regeringsperiode ved at betale yderligere 800 millioner kroner for at få Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) med i trepartsaftalen. Hvis FTF siger ja til tilbuddet og bliver en aktiv del af aftalen, vil også sygeplejersker, lærer, pædagoger og politifolk få flere penge til efteruddannelse.

Grunden til at jeg synes, at Carsten Hansen skal have nogle tudekiks, skyldes ikke hans konkrete kritik af elementerne i tilbuddet til FTF, for det er helt fair, at han ikke nødvendigvis synes at det er det rigtige at gøre. Nej, det drejer sig om den dobbeltmoral, som Carsten Hansen udstiller ved at sige, at Anders Fogh Rasmussen vil købe sig til en ny regeringsperiode ved at tilbyde ekstra penge til en given gruppe mennesker. For jeg er sikker på, at hvis der blev udskrevet valg i dag, så ville der ikke gå mange timer før at Socialdemokraterne også ville stå klar med checkhæftet og begynde at udskrive større eller mindre checks til de grupper af vælgere hvis stemmer Socialdemokraterne gerne vil have.
[Read more…]

Hvad venter Folketinget på?

lavereskat.jpg

Igennem stort set hele året er der blevet snakket meget om skattelettelser, men hver gang der er optræk til en god og reel diskussion, bliver det hele nærmest skudt ned af primært Venstre og Socialdemokraterne.

Venstre er nærmest er blevet berøringsangste i forhold til begrebet skattelettelser i det hele taget. Det skyldes sandsynligvis, at Socialdemokraterne har så travlt med at sætte lighed mellem skattelettelser og reduktion i velfærden med det formål, at prøve på at sætte sig på velfærdsdiskussionen i forbindelse med det næste folketingsvalg.

Som jeg har gjort før, vil jeg gerne stille følgende spørgsmål: Hvorfor skal det dreje sig om et valg mellem enten skattelettelser eller velfærd? Hvorfor kigger de kære politikere ikke på begge dele, når den danske økonomi netop levner råderum til det.

Desuden behøver skattelettelser og udvikling af velfærden altså ikke at være to uforenelige størrelser. Samtidigt viser adskillige undersøgelser, at det også kan lade sig gøre at finde en fornuftig finansiering af skattelettelser samtidigt med, at det skaber både en større lyst til at yde en større indsats og flere nye arbejdspladser.

Jeg synes derfor, at Folketinget skal se at komme i gang med en god og sund diskussion om både skattelettelser til alle og forbedring af velfærden for de svageste i samfundet, frem for at blive ved med at fjumre rundt i partipolitik og magtbegær.

Om det så skattelettelserne skal ske via en reduktion i bund-, mellem- eller topskatten, er ikke så vigtig for mig – det vigtigste er, at få hul på diskussionen således, at vi generelt set kan få den alt for høje skat på arbejdsindkomster ned, samtidigt med at vi udvikler den danske velfærdsmodel.

Man har et standpunkt…

mariannejelved.jpg

Det politiske landskab her i landet er efterhånden en noget rodet størrelse, hvor meget få partier efterhånden er tro mod deres oprindelige, politiske standpunkter.

Eksempelvis rykker Venstre mere mod midten og forsøger på at være socialdemokratiske i deres politik. Socialdemokraterne rykker mod højre i udlændingepolitikken og flakker godt og grundigt rundt i en opportunistisk jagt på regeringsmagten og Dansk Folkeparti prøver på forvirrende vis, at bevæge sig rundt på begge sider af de politiske fløje, afhængig af, hvor der er stemmer og populisme at fiske.

Det er derfor meget forfriskende at se, at Det Radikale Venstre heldigvis holder fast i deres helt grundlæggende politik om, at man har et standpunkt til at man tager et nyt.

Og som en næsten symbolsk opbakning til denne måde at drive politik på, har de Radikale netop meldt ud, at det nu ikke længere er et ultimativt krav, at Marianne Jelved skal være statsminister efter næste valg – dog vil hun fortsat være partiets statsministerkandidat, hvis der skulle være flertal for hende (!).

Marianne Jelved erkender i samme moment, at vælgerne må været forvirrede over, at de Radikale nu dropper det ultimative krav, men beroliger med, at “der blot er tale om en mindre justering”.

Forvirringen blandt vælgerne må imidlertid bestå i forhold til, hvilken politisk fløj de Radikale vil støtte før og efter næste folketingsvalg. Partiet ønsker nemlig at stå frit og ingen af fløjene skal således vide sig sikker på de Radikales stemmer. Det må være svært at være radikal vælger, for man aner dermed ikke om, hvilken side af Folketinget, som ens stemme går til.

Jeg er dog sikker på, at der nok skal komme et nyt standpunkt fra de Radikale i forhold til denne forvirring således, at de kan fastholde partiets grundlæggende politik om, at det åbenbart mere drejer sig om at ændre mening hele tiden, end at holde fast i noget og konfrontere sine vælgere og ikke-vælgere med holdninger som man tør stå ved – også igennem en længere periode.

Slap af, Socialdemokrater…

jensrohde2.jpg

Socialdemokraterneskulturordfører, Mogens Jensen, må have fået en stor portion tudekiks til morgenkaffen i går. Han mener nemlig, at direktøren for TV 2’s kommende radiokanal, Jens Rohde, bør fyres for sine udtalelser i B.T. i går om Helle Thorning-Schmidt.

Jeg er enig i, at Jens Rohde burde have afholdt sig fra at udtale sig om den slags emner. Jeg er også enig i den klare udmelding, som TV 2’s direktør, Per Michael Jensen, er kommet med til Jens Rohde om, at den slags ikke skal gentage sig igen, hvis han skal opretholde sin stilling. Men jeg er ikke enig med Socialdemokraterne i, at Jens Rohdes udtalelse skal resultere i en øjeblikkelig fyring. Manden har dummet sig, ja og han burde have været klogere end så, men omvendt skal Jens Rohde også have en fair chance for at finde sig til rette i sit nye job. Jeg ser derfor udelukkende Socialdemokraternes udmelding som endnu et opportunistisk forsøg på at fiske i rørte vand.

Kronik: De økonomiske krav kan aldrig forliges

martinpaldam.jpg

Af Martin Paldam, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Der har ikke været nedskæringer i den offentlige sektor, selv om de, der protesterer og demonstrerer, føler det sådan. Men grundlæggende er der tale om, at vælgerne kræver, at politikerne skal gøre noget, der er umuligt.

For tiden går en bølge af proteststrejker over landet. Der protesteres imod de stadige nedskæringer og forringelser i den offentlige sektor. Skal man tro dem, der protesterer og demonstrerer, er der ingen tvivl om, at den offentlige sektor bliver mindre og mindre.

Hertil svarer så regeringen, at det gør den ikke, og at vi har en af de to største offentlige sektorer i verden. Ser man på tallene, er det klart, at regeringen har ret. Der har ikke været nedskæringer. På den anden side er der er ingen tvivl om, at mange fornemmer det sådan. Så der er et åbenbart paradoks.

[Read more…]

Socialdemokratisk benzin på bålet

paedagogstrejke1.jpg

I dagens aviser kan man læse om, at nu vil også gymnasieeleverne strejke for at protestere over, hvad de kalder for velfærdsforringelser. Dermed vil gymnasieeleverne hælde mere benzin på det bål, som en række pædagoger og forældre allerede har tændt over de seneste uger, hvor mange børnehaver har været udsat for blokader.

Et eller andet sted kan jeg ikke forstå, at befolkningen ikke kan gennemskue, at en meget stor del af det, som der sker i denne sammenhæng, er drevet af Socialdemokraternes jagt på regeringsmagten. Det lader til, at Helle Thorning-Schmidt og hendes partisoldater lige nu arbejder lidt for hårdt efter ordsproget om, at “målet helliger målet”.

[Read more…]