“Enhver økonomi beror på kreditsystemet, det vil sige på den fejlagtige antagelse, at andre vil tilbagebetale lånte penge”

Citat af Kurt Tucholsky (1890-1935), tysk journalist og satiriker.

Klik her for at se flere citater af Kurt Tucholsky.