“USA er det eneste land, der er gået fra barbari til dekadence uden civilisation ind imellem”

oscar_wilde2.jpg

Citat af Oscar Wilde (1854-1900), irsk forfatter og poet.

Klik her for at se flere citater af Oscar Wilde.