“Kapitalismens nedarvede last er den ulige fordeling af goderne, socialismens nedarvede dyd den lige fordeling af elendighed”

winston_churchill.jpg

Citat af Sir Winston Churchill (1874-1965), britisk premierminister og statsmand.

Klik her for at se flere citater af Winston Churchill.