En helt forkert beslutning!

femernbro.jpg

I dag kom nyheden om, at der nu vil blive bygget et bro mellem Danmark og Tyskland i form af den såkaldte Femern-bro, som forventes at stå færdig i 2018. Personligt synes jeg at det er en helt forkert beslutning, at man vil bygge en bro mellem Danmark og Tyskland, når der er langt mere behov for at få bygget en bro mellem Jylland og Sjælland, som det kom frem i pressen i marts måned. Det giver simpelthen ikke mening, at vi bygger en bro, som primært vil komme Sverige og Tyskland til gode, når vi allerede her og nu har brug for at få aflastet motorvejene på Fyn, i Trekantsområdet og Østjylland i det hele taget.

Som beskrevet i et tidligere indlæg, vil en bro mellem Kalundborg og Århus i følge trafikforskere både være med at til, at aflaste den østjyske motorvej og samtidigt holder man fast i landets tre vækstcentre i form af hovedstaden, trekantsområdet og den østjyske bykorridor. Samtidigt skulle der være 5-10 gange større trafiktal ved denne bro, når man sammenligner med den forventede trafik på en Femern-bro. Ergo virker det ikke som om, at der overhovedet er prioriteret ressourcer kontra behov i denne sag. Tværtimod virker det som om beslutningen om en Femern-bro er blevet hastet igennem, medens at der er et politisk flertal for broen i både Danmark og Tyskland.

Jeg synes, at det er trist at vores egen trafikminister ikke prioriterer at gøre noget ved den massive trafikbelastning på Fyn og ved Trekantsområdet, frem for at bygge en 35 milliarder kroner dyr Femern-bro. Jeg har dog en mistanke om, at det også drejer sig om det historiske eftermæle for ministeren, for hvis man rent faktisk begyndte at kigge på en Jylland-Sjællandbro fremfor en Femern-bro, ville der næppe blive taget beslutning om det i Flemming Hansens embedsperiode.