En joke til 1,5 mia. kroner

euparlament.jpg

Desværre lader det til, at EU’s groteske flyttecirkus fortsætter i et godt stykke tid endnu og at vi EU-borgere dermed skal blive ved med at bidrage til denne joke med ikke mindre end 1,5 milliarder kroner om året, via de enkelte landes bidrag til den fælles EU-kasse.

Hvis du ikke ved, hvad jeg mener med flyttecirkus, så taler jeg om den farce, der gentages en gang om måneden, når Europa-parlamentet flytter alle sine 732 parlamentsmedlemmer, hundredvis (hvis ikke tusindvis) af medarbejdere, alskens papirer, sagsakter, arkiver o.s.v. fra Bruxelles i Belgien (hvor parlamentet normalt har hjemsted) til Strassbourg i Frankrig.

Det ville svare til, at vi her i Danmark flyttede hele Folketinget til Nordjylland en gang om måneden. Jeg tror imidlertid, at enhver borger her i landet ville synes, at det både ville være en total dum idé og at det ville være et enormt spild af penge, ressourcer og tid.

Faktisk har over en million EU-borgere underskrevet en protest mod flyttecirkuset og tallet stiger hver eneste dag. Jeg vil gerne opfordre dem, som ikke allerede har skrevet under på protesten, om at bidrage med deres underskrift og dermed forhåbentlig være med at stoppe dette spild af penge og ressourcer. Klik her for at komme til det website, hvor du har mulighed for at underskrive din protest.

De mange protestunderskrifter har indtil nu ikke været nok, for ingen af regeringscheferne i EU tør reelt set tage diskussionen op omkring et emne, som i bund og grund burde være lige til at blive enige om. Det betyder dog ikke, at vi skal stoppe med at protestere – tværtimod skal vi holde fast og få endnu flere EU-borgere til at underskrive protesten.

Men for nærværende betyder det desværre, at der fortsat vil blive brugt ca. 1,5 milliarder kroner om året på helt unødvendigt flyttearbejde. Det er efter min mening at gøre grin med EU-borgernes penge.

Det er faktisk en joke til hele 1,5 milliarder kroner – problemet er bare, at det er en dårlig joke, specielt til prisen!