FN-resolution mod dødsstraf vedtaget

fn-generalforsamling2.jpg

FN’s Generalforsamling har netop vedtaget en resolution, der opfordrer alle medlemslande til at indføre et midlertidigt stop for anvendelse af dødsstraf. 104 medlemslande stemte for og 54 imod, hvilket betød, at resolutionen blev vedtaget med et stort flertal. 29 medlemslande undlod at stemme.

Desværre er medlemsstaterne ikke forpligtet til at overholde resolutionen ud fra et juridisk synspunkt, da det er en såkaldt ikke-bindende resolution. Alligevel synes jeg det er en symbolsk sejr for kampen mod dødsstraf, når et så stort flertal i FN’s Generalforsamling vælger at støtte en resolution, der har til formål at stoppe denne umenneskelig form for straf. Jeg håber derfor resolutionen kan være med til, at øge det internationale pres for at afskaffe dødsstraffen i de 25 lande i verden, der stadig anvender denne strafform.

Underskriftsindsamling mod dødsstraf

Underskriftsindsamling mod dødsstrafSå er det igen blev tid for “Verdensdagen mod dødsstraf”, som blev introduceret første gang 10. oktober 2003. Hvert år bruges dagen til at fordømme den fortsat udbredte anvendelse af dødsstraf rundt omkring i verden og kæmpe for en global afskaffelse af dødsstraf. I år markerer Amnesty International i Danmark verdensdagen ved at indsamle underskrifter til en resolution fra FN’s generalforsamling mod dødsstraf under overskriften “Tænk, hvis det var dit sidste måltid. Drop dødsstraf”.

Personligt er jeg også selv af den holdning, at dødsstraf er en uacceptabel og umenneskelig form for straf for en forbrydelse. Det dur ganske enkelt ikke, at en stat slår en af sine borgere ihjel uanset forbrydelsens art og karakter. Når staten gengælder ud fra et forhistorisk øje-for-øje princip, er staten ikke end snus bedre end gerningsmanden. Jeg mener ganske enkelt ikke, at et nutidens samfund kan tillade statsautoriseret drab på sine borgere som en del af en moderne strafferet. Jeg støtter derfor FN-resolutionen med min underskrift og jeg vil gerne opfordre de af mine medborgere, der deler dette synspunkt, til at gøre det samme. Du finder underskriftssiden ved at klikke her.