Dette er mærkeligt, men interessant!

hjerneceller.jpg

Hivs du kna lsæe dttee, har du osgå en sepeicl herjnre. Kun 55 mnneesekr ud af 100 kna.

Jeg knnue ikke tro at jeg rnet fkaistk knune frotså havd jeg hvdae lsæt. Den mneenkselgie hejnre hra en urtoilg karft i fgøle en udnresgølsee fra Cmabrigde Uinervtisy, som har pvåsit, at det ikke btedyer ngoet i hivlekn rkkæfeløge bgostaevnre er sammneast i et ord så lngæe det frøtse og sditse bgotsav er det rgtiige setd. Rseetn af bgostaevnre kan vræe smamneast hlet tliæflidgt og du kan agllevivl lsæe odrnee uedn porbelemr. Det sykdels, at den mnneekselgie hejnre ikke lesær hervt ekelnt bgoatsv men odert som en hleehd. Vlidt, ikke? Og hre gik jge og tordee, at krroket stvannig var vgitgit :o)