For et år siden…

For et år siden 30. marts 2009

For et år siden skrev jeg et blogindlæg om Ny Alliance og partiets “genfødsel” som Danmarks nye liberale parti.

Liberal Alliance: Et fint nyt logo, men…

Ny Alliance har som bekendt skiftet navn til Liberal Alliance og i samme moment erklæret sig som værende et 100 procent liberalt, borgerligt orienteret parti (hvad de dog et eller andet sted allerede meldte ud ud tilbage i slutningen af marts måned i år)

Med det nye partinavn følger også et nyt logo, som jeg personligt synes er pænt og nydeligt. Men nu er det jo ikke nok med et flot logo. Der skal lige som være en god portion substans, visioner og troværdighed i et politisk parti.

Jeg kan såmænd sagtens finde substans og vision i Liberal Alliances partiprogram. Det står til gengæld mere sløjt til med troværdigheden i partiet. Naser Khader fejlede som bekendt big time under seneste folketingsvalg i forhold til at gøre det klart for vælgerne, hvem han ville pege på som statsminister. Og blandt andet af den grund, fik Ny Alliance ikke min stemme i november 2007).

Om så Liberal Alliance når at få tid nok til at rette lidt op på troværdigheden inden næste folketingsvalg, vil kun tiden vise.

Lad os nu få ryddet op i lovjunglen!

I dagens udgave af Børsen kan man læse om, at Venstres erhvervsordfører, Jacob Jensen, gerne ser, at ny lovgivning fremover kun kan træde i kraft på to bestemte dage hvert år. Som det er i dag, er startdatoer for ny lovgivning spredt ud over hele året.

Idéen med, at ny lovgivning fremover kun skal kunne træde i kraft på to bestemte dage er, at det dermed bliver nemmere for virksomhederne at orientere sig i forhold til virkning og effekt samt, at man så mere målrettet og systematisk kan tilrette arbejdsgange, rapportering o.s.v. efter disse datoer. Samtidigt skulle det blive nemmere for myndigheder at informere samlet om ny love og forordninger.

Jeg synes, at det lyder som en rigtig god idé og jeg går bestemt ind for at forslaget bliver gennemført. Jeg kan dog ikke lade være med at tilføje, at jeg synes man i samme moment skal se at få saneret i den enorme lovjungle som den borgerlige regering har været med til at skabe. I folketingsåret 2006-2007 blev der introduceret næsten 1.900 nye love og bekendtgørelser, hvilket svarer til mere end fem nye regler hver dag.

Det virker helt forkert, at en borgerlig og normalvis rimelig liberalt orienteret regering indfører så mange nye love. Som et absolut minimum burde regeringen også have saneret og ryddet op i et tilsvarende antal gamle love, bekendtgørelser og forordninger. Men regeringen kan jo nå det endnu, hvis de starter ”oprydningen” efter sommerferien :o)

Om ikke andet, er det modigt gjort…

Så sker der lidt igen i forhold til Ny Alliances, som har fået et nyt og prominent medlem – i hvert fald i erhvervskredse. Den ene af Saxo Banks to direktører, Lars Seier Christensen, har nemlig meldt sig ind i det hårdt prøvede parti. Formålet med indmeldelsen er, at han ønsker at yde et aktivt bidrag og hjælpe med at skabe liberal troværdighed bag Ny Alliance.

Personligt tror jeg ikke, at det kommer til at gøre den store forskel. Dertil har der ganske enkelt været alt for meget rod og personfnidder omkring Ny Alliance og deres folketingskandidater og folketingsmedlemmer. Ganske vist er Lars Seier Christensen præget af en stor seriøsitet og gennemslagskraft i forhold til hans virke i Saxo Bank og erhvervslivet generelt set, men i forhold til Ny Alliance tror jeg, at han kommer til kort.

Jeg ved godt, at Lars Seier Christensen ikke stiller op for partiet, men jeg kan ikke lade være med at tænke på den tidligere Oticon-direktør Lars Kolind og hans mislykkede forsøg på at gå ind i dansk politik. En ting er, at være succesfuld og visionær i erhvervslivet, en anden er at navigere og skabe resultater i det hajfyldte farvand som moderne dansk politik er.

Men om ikke andet, er det modigt gjort af Lars Seier Christensen og jeg tager hatten af for, at han i det mindste gør et forsøg.

Klik her, hvis du vil læse mere om Lars Seier Christensens indmeldelse i Ny Alliance i Berlingske Tidendes artikel om emnet.

Nye Alliance: Danmarks nye liberale parti?

Søndag er for mig altid store avisdag og i forbindelse med jeg pløjede mig igennem aviserne, faldt jeg over den interessante nyhed om, at Anders Samuelsen er ny politisk ordfører for Ny Alliance. Med kun Naser Khader, Jørgen Poulsen og Anders Samuelsen som Ny Alliance folketingsmedlemmer, er det ikke den store overraskelse, at det lige netop blev Anders, der fik rollen som politisk ordfører – han er efter min mening den absolut skarpeste af de tre, når det gælder politiske holdninger.

Hvad der til gengæld er lidt mere overraskende – i hvert fald for mig – er, at Ny Alliance nu melder ud med en meget klar liberal profil. Helt konkret vil partiet jagte liberale stemmer hos specielt Venstre, der jo ellers er kendt Danmarks liberale parti. Det er imidlertid en offentlig hemmelighed, at mange liberalt orienterede Venstre vælgere synes, at Anders Fogh Rasmussen i sin jagt på de mange midtervælgere, har flyttet Venstre alt for meget ind mod midten og har solgt ud af mange klassiske liberalistiske værdier (det gælder blandt andet mig selv). Jeg kan derfor sagtens forestille mig, at Ny Alliance kan få succes med at tiltrække denne gruppe af vælgere.

Jeg tror til gengæld også, at det er altafgørende for Ny Alliances overlevelse, at partiet nu holder fast i sin politiske platform som et borgerligt liberalt parti. Ergo skal der ikke være mere slinger i valsen fra Ny Alliances side. Det drejer sig udelukkende om skabe resultater og vælgertillid gennem hårdt og målrettet politisk fodarbejde.

Klart nej til kvindekvoter

helle_thorning8.jpg

Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, har netop fremsat et forslag om, at der skal indføres kvoter for, hvor mange kvinder der som minimum skal være i selskabernes bestyrelser. Helt konkret forlanger Socialdemokraterne, at danske børsnoterede virksomheder skal have minimum 40 procent kvinder i deres bestyrelser om senest fire år. Endvidere har Helle Thorning-Schmidt fremsat krav om, at selskaber, der til den tid ikke overholder disse krav, ganske enkelt skal tvangsopløses.

Jeg vil undlade at kommentere konkret på det useriøse krav om tvangsopløsning af børsnoterede selskaber (forslaget taler vist for sig selv), men derimod holde mig til forslaget om kvindekvoter i bestyrelser. Jeg synes bestemt også, at vi skal have flere kvinder ind på ledelses- og bestyrelsesposter i de danske virksomheder. Men jeg hører til dem, der synes det skal ske af frivillighedens vej og på ingen måde via lovgivning om kvoter og lignende.

Først og fremmest tilsiger mit liberale hjerte mig, at det er forkert at lovgive på et område, hvor det er unødvendigt. Dernæst hylder jeg til enhver tid princippet om, at man skal besætte ethvert job med den mest kvalificerede kandidat, uanset køn. Desuden mener jeg, at danske virksomheder i det hele taget har brug for at kunne sammensætte det bedst kvalificerede hold på både direktion- og bestyrelsesniveau, for at kunne klare sig i konkurrencen i en globaliseret verden. Det dur derfor ganske enkelt ikke med kvoter – hverken i forhold til køn, alder eller lignende.

Jeg siger derfor klart nej til kvindekvoter og lovgivning på dette område. Jeg siger til gengæld også klart ja til flere kvinder i ledelserne og bestyrelser, men det må ske ved at kvinderne kæmper sig frem på lige vilkår med mændene. Endelig er jeg af den overbevisning, at vi under alle omstændigheder kommer til at se mange flere kvinder på topposter og i bestyrelser i tiden fremover – ganske enkelt fordi der allerede er mange dygtige kvinder på vej op af karrierestigen. Ergo behøver politikerne slet ikke at blande sig, da kvinderne nok selv skal gøre sig fortjente til topposterne i erhvervslivet.

God idé fra CEPOS: Skattestop version 2.0

mads_lundby_hansen.jpgI dagens udgave af Børsen faldt jeg over en interessant artikel om den liberale tænketank CEPOS, der foreslår, at der bør udarbejdes en slags version 2.0 af regeringens skattestop.

Det kunne blandt andet ske ved, at man åbner op for skatteomlægninger inden for skattestoppets grundprincip om, at der ikke skal indkræves flere penge i skat. I praksis skal det ske ved, at man sanerer i en række fradrag og forhøjer energiafgifter samtidigt med indkomstskatterne sænkes tilsvarende.

CEPOS’ cheføkonom, Mads Lundby Hansen, har i denne sammenhæng udtalt, at “så får man det bedste ved skattestoppet, nemlig at man ikke kan finansiere øgede udgifter med en højere skat, og man at kan sænke skatten, så man får stimuleret arbejdsudbuddet”.

Jeg synes, at forslaget er fornuftig og at det er noget som regeringen skal tage seriøst. Skattestoppet har ganske vist fungeret rigtig godt indtil nu, men der er efterhånden behov for at videreudvikle idéen bag skattestoppet og CEPOS’ forslag er et godt bud på dette.

Hvor er den liberale tankegang?

borsen02102007.jpg

Dagens udgave af Børsen kan man læse, at VK-regeringen slår rekord med hensyn til indførelsen af nye love og bekendtgørelser: Det blev til ikke mindre end 1.854 nye love og regler sidste år, hvilket faktisk svarer til en stigning på 23 % i forhold til året forinden.

Jeg er klar over, at der altid vil blive vedtaget nye love og regler i et moderne samfund som Danmark og specielt når vi er en del af EU, der også producerer mange nye love og forordninger. Men når det er sagt, så forstår jeg simpelthen ikke, hvad der er sket med den liberale tankegang, som man normalt kan forvente af en borgerlig regering. Hvorfor bliver der ikke saneret i eksisterende love og bekendtgørelser? Er det virkelig nødvendig med en så voldsom grad af lovgivning, regulering og bureakrati?

Efter min mening burde den borgerlige regering tænke i langt mere liberale baner og holde igen med den voldsomme regulering af vort samfund. Hvis den nuværende regering og for den sags skyld også de kommende regeringer fortsætter at indføre nye love og bekendtgørelser i samme høje tempo som nu, er der risiko for at man på lang sigt fratager den enkelte borgers mulighed for at til at tage et selvstændigt ansvar for at være en aktiv del af vores velfærdssamfund.

Det var på tide, Anders Fogh

anders_fogh5.jpg

Så har statsminister Anders Fogh Rasmussen langt om længe meldt ud, at regeringen nu står klar med et samlet oplæg til skattelettelser på 10 milliarder kroner.

Ifølge hvad jeg kan læse i pressen, vil de planlagte skattelettelserne komme i form af et øget jobfradrag, hvilket koster ca. fem milliarder kroner ved at man hæver grænserne for, hvornår der skal betales mellem- og topskat, hvilket vil koste yderligere fem milliarder kroner. Det endelige oplæg skulle blive præsenteret tirsdag formiddag, når regeringen lancerer sin kvalitetsreform sammen med en økonomisk 2015-plan.

Selvom skattelettelser har været alt for lang tid undervejs, så synes jeg selvfølgelig at det er positiv, at der nu sker noget, da den nuværende skattemodel er urimelig og ikke gør det interessant for mange at gøre en ekstra indsats. Personligt betaler jeg gerne mange penge i skat til vort samfund og da jeg har lidt bredere skuldre rent økonomisk set end gennemsnitsdanskeren, betaler jeg også gerne mere i skat end folk, der ikke tjener så mange penge som mig.

Men derfor synes jeg alligevel, at alle burde betale den samme skattesats rent procentvis, ud fra en holdning om, at eksempelvis 50 procent i skat af en million kroner nu engang stadig mere end 50 procent af en halv million. Som det liberale menneske jeg er, synes jeg at vi i højere grad end nu skal lade borgerne selv bestemme over deres egne penge, frem for at lade politikerne lege gavmild julemand for at prøve på at sikre sig genvalg.

Det leder mig så over til at kommentere den aktuelle politiske diskussion om velfærd, hvor de fleste partier har kastet sig ud i en useriøs og økonomisk uforsvarlig overbudspolitik og blandt andet foreslår at vi skal have endnu flere offentlige ansatte m.m. Faktisk synes jeg at vi i forvejen har et godt højt niveau af velfærd og at der mere er brug for en diskussion om, hvorvidt vi bruger pengene på det rigtige. Personligt synes jeg, at vi skal bruge flere penge på at afskaffe hjemløshed og at ansatte i social- og sundhedssektoren skal have noget mere i løn, men når det er sagt, synes jeg at vi skal begynde at lade den enkelte borger i højere grad selv bestemme over, hvad han eller hun ønsker af øget velfærd på individuel plan. Derfor er det en rigtig god idé med skattelettelser således, at vi selv kan vælge, hvad vores hårdt tjente penge skal gå til.

Interessant interview med Martin Ågerup

martin_aagerup150.jpg

Forleden hørte jeg hørt et interessant interview i radioen med Martin Ågerup, der er direktør for den borgerlige liberale tænketank, CEPOS.

Det var DR P1-programmet “Sommergæsten”, der bragte interviewet med Martin Ågerup og det var interessant, at høre om hans tanker om personlig frihed, skattetryk, liberalisme og velfærdsstatens omklamring af den enkelte borger.

Jeg har selv haft fornøjelsen at møde Martin under festlige omstændigheder for nogle måneder siden og han er virkelig en fornuftig fyr – både at snakke med og ikke mindst at lytte til. Så hvis du ikke selv har haft lejlighed til at høre interviewet, så skynd dig at få det hørt.

Du finder interviewet ved at klikke her.

%d bloggers like this: