“Alderdommen er den hårdeste af alle domme”

otto_ludwig.jpg

Citat af Otto Ludvig (1813-1865), tysk dramatiker og forfatter.

Klik her for at se flere citater.