Lad os nu få et samlet rygeforbud

Det har i dag været fremme i pressen, at Venstre er klar til en hurtig lovændring, hvis ejere af værtshuse på under 40 kvadratmeter og de politiske partier bag den nye rygelov ønsker at få gennemført et totalt rygeforbud. Egentlig skal rygeloven først revideres om halvandet år, men Venstre er altså allerede nu åben overfor en eventuel stramning, hvis parterne ønsker det.

Personligt synes jeg, vi skal få gennemført et samlet rygeforbud engang for alle frem for, at vi bliver ved med at holde fast i diverse undtagelser. Det kan simpelthen ikke passe, at nogen skal udsættes for passiv rygning i det offentlige rum og ej heller på værtshuse på under 40 kvadratmeter. Jeg synes det er helt okay, at folk ønsker at ryge, men så må det efter min enten ske i private hjem eller ude på gaden. Og selv direktøren for HORESTA (den store brancheforening for hoteller og restauranter), Lone Njor Hulth, ønsker at der allerede nu skal indføres et totalt rygeforbud på samtlige værtshuse, diskoteker og restauranter uden fra en holdning om, at “jo færre der bliver syge af passiv rygning, jo bedre”.

Så lad os nu få “skoddet” den evindelige diskussion og gøre som flere andre lande har gjort med succes, nemlig at indføre et totalt rygeforbud i det offentlige rum og dermed beskytte både gæster og ansatte mod enhver form for passiv rygning.

Det holder bare ikke!

rygning.jpg

Nu er der ikke så lang tid til den nye rygelov i kraft, hvilket i praksis betyder, at det efter 15. august 2007 som hovedregel bliver forbudt at ryge indendørs på arbejdspladser, skoler, institutioner og andre former for indendørs lokaliteter, hvor der er offentlighed adgang til kollektive transportmidler samt serveringssteder, restauranter og lignende. Udover at der allerede har været stor diskussion omkring rygeloven, er der lagt op til yderligere debat i forbindelse med at det er kommet frem i pressen, at Arbejdstilsynet, der skal foretage kontrol på restauranter og værtshuse, først kommer til at tjekke forholdene om tidligst tre år.

Personligt er jeg af den holdning, at det er helt okay, at rygning i det offentlige rum bliver forbudt og at virksomheder, uddannelsesinstitutioner og lignende skal lave enten dedikerede rygerum eller henvise til rygning udendørs således, at ikke-rygere ikke bliver udsat for passiv rygning. Der hvor jeg synes at det er rigtig godt med et rygeforbud, er på restauranter, barer, diskoteker, værtshuse og lignende, hvor man ofte har skulle skære sig igennem hele skyer af tobaksrøg og hvor ikke-rygende gæster og medarbejdere har været plaget af voldsom passiv rygning. Jeg glæder mig derfor meget til, at man kan komme på restaurant og lignende uden at man er tvunget til at “ryge med”.

Men det holder altså bare ikke, hvis Arbejdstilsynet ikke har tænkt sig at håndhæve den nye rygelov før om tre år. Det har jo netop været oppe i pressen, at mange værtshusejere har tænkt sig at se stort på loven, hvorfor at jeg vil mene, at der i høj grad og specielt her i starten skal følges op på at alle virksomheder overholder rygeloven således, at hverken ikke-rygende gæster eller medarbejdere bliver udsat for passiv rygning.