En fantastisk dag på jobbet…

leifcarlsen450x126.jpg

Jeg må indrømme, at lige netop denne arbejdsdag altid vil stå som noget helt specielt og fantastisk i min karriere: I dag vandt den virksomhed som jeg er direktør for nemlig den største licensaftale nogensinde i firmaets historie i form af Forsvarets Microsoft Enterprise licensaftale, hvilket betyder, at vi skal levere Microsoft Enterprise licenser og en såkaldt licensstyringsløsning til 32.000 pc’ere og 1.200 servere hos Forsvaret.

Jeg er intet mindre end kæmpe stolt over at have været med til at vinde denne aftale i tæt samarbejde med en af vores meget dygtige Account Managere og en af vores særdeles kompetente License Managere.

I tirsdags var vi til præsentationsmøde hos Forsvarets Koncernfælles IT og allerede under mødet fornemmede vi, at vi havde fat i noget af det rigtige. Vi havde bestemt også forberedt os rigtig godt og følte derfor også, at vi kom med et særdeles attraktivt og gennemtænkt tilbud til Forsvaret.

Og da vi så sidst på eftermiddagen fik besked om, at vi havde vundet udbuddet, skal jeg love for at stoltheden, glæden og energiniveauet i firmaet steg til helt nye højder, hvilket bare var fedt at opleve :o)

Jeg er sikker på, at dette er starten til endnu flere store succeser, som jeg allerede glæder mig til at dele sammen med mine fantastiske medarbejdere :o)

Jobkarteller: Sig nej ved nyt job

haandjern.jpg

Igennem de sidste 8-9 måneder har der været skrevet en del i pressen om de såkaldte jobkarteller, som normalt indebærer, at to eller flere samarbejdende virksomheder indgår (typisk hemmelige) aftaler om, at man ikke ansætter hinandens medarbejdere. Og for at tilsikre, at aftalen bliver overholdt, forpligter de involverede virksomheder sig til at betale store økonomiske “bøder”, hvis man alligevel skulle finde på at ansætte hinandens medarbejdere.

Efter min mening er sådanne aftaler ødelæggende for det frie arbejdsmarked, fordi de begrænser den ansattes muligheder for frit at søge arbejde, hvor vedkommende måtte ønske og reelt set er det jo det samme som at udstyre medarbejderne med håndjern i jobmæssig sammenhæng. Jeg synes, at især de hemmelige aftaler er et skråplan at komme ud på, men både hemmelige og offentliggjorte aftaler er uacceptable. Som det liberale menneske jeg er, ønsker jeg imidlertid ikke, at der skal laves lovgivning på området, men at arbejdsmarkedets partnere og specielt arbejdsgiverne derimod må sørge for at udvise respekt for individets ret til at ville søge arbejde, hvor vedkommende måtte ønske.

[Read more…]