Loven gælder også Peter Skaarup…

peterskaarup2.jpg

Formanden for Retsudvalget, Dansk Folkepartis Peter Skaarup, er blevet særdeles upopulær hos en række af sine kolleger på Christiansborg. De mener, at Peter Skaarup misbruger sin formandsstilling til at lægge politisk pres på dommerne i.f.m. igangværende retssager.

Personligt har jeg det på den måde, at Peter Skaarup selvfølgelig må have de meninger, som han vil – han bliver blot nødt til at være ekstra opmærksom på det store ansvar som han har som folkevalgt politiker. Politikere behøver efter min mening ikke at være som nyfalden sne i forhold moral og etik og altid være perfekte og fejlfrie (de er trods alt også bare mennesker). Men man må kunne forvente at de folkevalgte overholder Grundloven til punkt og prikke, herunder også paragraf 3, som omhandler magtens tredeling.

Som formand for Retsudvalget, burde Peter Skaarup derfor have den største forståelse for, at Grundloven også gælder ham. Peter Skaarup må som sagt gerne have sine meninger, men dem må han vente med at fortælle offentligheden om, indtil at de forskellige, igangværende retssager er afsluttet og Højesteret – som landets øverste dømmende myndighed – har talt. Herefter står det Peter Skaarup og alle andre politikere frit både at kommentere sagerne og foreslå ændringer og opstramninger i lovgivningen, hvis man føler at det er nødvendigt.

[Read more…]