“En regering, som stjæler fra Peter for at give pengene videre til Poul, kan altid regne med Pouls støtte”

george_bernard_shaw.jpg

Citat af George Bernard Shaw (1856-1950), irsk dramatiker, litterær kritiker og socialist.

Klik her for at se flere citater af George Bernard Shaw.