For et år siden…

For et år siden 26. marts 2009

For et år siden skrev jeg et indlæg om, at jeg syntes, det var på tide, at politikerne fik indført et samlet rygeforbud.

Lad os nu få et samlet rygeforbud

Det har i dag været fremme i pressen, at Venstre er klar til en hurtig lovændring, hvis ejere af værtshuse på under 40 kvadratmeter og de politiske partier bag den nye rygelov ønsker at få gennemført et totalt rygeforbud. Egentlig skal rygeloven først revideres om halvandet år, men Venstre er altså allerede nu åben overfor en eventuel stramning, hvis parterne ønsker det.

Personligt synes jeg, vi skal få gennemført et samlet rygeforbud engang for alle frem for, at vi bliver ved med at holde fast i diverse undtagelser. Det kan simpelthen ikke passe, at nogen skal udsættes for passiv rygning i det offentlige rum og ej heller på værtshuse på under 40 kvadratmeter. Jeg synes det er helt okay, at folk ønsker at ryge, men så må det efter min enten ske i private hjem eller ude på gaden. Og selv direktøren for HORESTA (den store brancheforening for hoteller og restauranter), Lone Njor Hulth, ønsker at der allerede nu skal indføres et totalt rygeforbud på samtlige værtshuse, diskoteker og restauranter uden fra en holdning om, at “jo færre der bliver syge af passiv rygning, jo bedre”.

Så lad os nu få “skoddet” den evindelige diskussion og gøre som flere andre lande har gjort med succes, nemlig at indføre et totalt rygeforbud i det offentlige rum og dermed beskytte både gæster og ansatte mod enhver form for passiv rygning.