“Der er kun én samfundsklasse, der tænker mere på penge end de rige, og det er de fattige”

oscar_wilde3.jpg

Citat af Oscar Wilde (1854-1900), irsk forfatter og poet.

Klik her for at se flere citater af Oscar Wilde.