Hvis man ikke møder op, skal det koste!

sms.jpgJeg har læst en artikel i Berlingske Tidende om, at telefonbeskeder ikke engang kan få patienter til at møde op til deres aftaler om sygehusundersøgelser. Denne konstatering kommer i forlængelse af en artikel om, at ca. 25.000 patienter udebliver hvert år fra undersøgelser på Rigshospitalet.

Det er selvsagt spild af ressourcer og penge og jeg må indrømme, at jeg ikke kan lade være med at blive forarget over den form for misbrug af skatteydernes penge. Vi har et stort og bekostelig sygehussystem her i Danmark og det manglede da også bare, at man som patient møder op til de aftalte undersøgelser – både af hensyn til ens eget helbred, men også af respekt for sygehuspersonalet, der står klar til at gennemføre undersøgelserne.

Jeg mener derfor, at det skal koste penge, hvis man ikke i rimelig tid melder afbud til en sygehusundersøgelse. Når man i den grad spilder både sygehusets og personalets tid, bør det koste en bøde svarende til den omkostning som samfundet har haft ved, at personen ikke dukker op som aftalt.