“Den, som ikke er forberedt på at tilgive andre, ødelægger den bro, han engang selv må gå over”

francis_bacon.jpg

Citat af Francis Bacon (1561-1626), britisk filosof, statsmand og forfatter.

Klik her for at se flere citater af Francis Bacon.

“Ingen hævn er så fuldkommen som tilgivelse”

jb.jpg

Citat af Josh Billings (1818-1885), amerikansk humorist.

Klik her for at se flere citater af Josh Billings.