Synspunkt: Hvorfor står Danmark uden for euroen?

Af Carsten Valgreen, partner, Benderley Economics

cv.jpgDanmark er jo egentlig medlem, hvad enten det er en succes eller ej. Og alle her siger, at de synes, at fastkurspolitikken har været en succes. Så hvem ved sine fulde fem vil være medlem af en klub med alle forpligtelser, der følger med, uden at være medlem med alle fordelene?

Når man – en sjælden gang – taler med udenlandske økonomer om dansk økonomi, trækker spørgsmålet om danske euros medlemskab altid et skævt smil. Det er ikke, fordi der er nogen der mener, at der er vanvittigt store omkostninger for Danmark ved at stå uden for. “Nej’et” i 2000 skabte ingen økonomiske katastrofer. Rentespænd og deslige er i småtingsafdelingen og vil forblive det, så længe dansk økonomisk politik er rimeligt fornuftig. Dermed er de finansielle omkostninger for danskerne ved ikke at deltage små.

Det som økonomerne undrer sig over, er, hvilke argumenter danskerne kan finde på for at stå udenfor. Dansk pengepolitik bliver nærmest ført, som om vi ikke bare har en fastkurspolitik, men snarere et “currency board” – altså en selvvalgt ensidig låsning af kronen til euroen. Udsvingene er minimale, og dansk rentepolitik er en slave af ECBs rentepolitik.

[Read more…]